Overzicht BM  m Gastenboek m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5432 heiligen, 4223 voornamen en 7529 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 971  Aelfgifu van Engeland 

Aelfgifu (ook Elfgiva of Emma) van Engeland, koningin; † 971.

Feest 18 mei.

Zij was gehuwd met koning Edmund I. Uit hun huwelijk werden de koningen Edwy en Edgar geboren. Nog tamelijk jong werd zij al weduwe, omdat haar man door moordenaarshanden om het leven kwam. Haar grootste zorg gold een goede opvoeding voor haar beide zoons. Ze mag daarin geslaagd heten, getuige het feit dat Edgar later zelf als heilige werd vereerd. Daarnaast deed zij aan kerken en kloosters royale schenkingen. Er is een afbeelding bewaard waarop te zien is hoe zij tezamen met Koning Knoet een groot kruis aanbiedt aan een abdij; aan weerszijden van Christus staan Maria en Petrus (met sleutel). Zij was een vereerster van de heilige abdis Mildred; door haar heiligdom te laten restaureren hoopte zij op haar voorspraak in de hemel. Een oude kroniek zegt van haar: "Zij was er altijd op bedacht om goed te doen. Daarnaast was ze zo mild en vriendelijk dat ze zelfs de openbare veroordelingen en straffen kwijtschold van arme drommels die het slachtoffer waren geworden van onzorgvuldige rechtspraak."

Ook gebeurde het wel dat zij haar adellijke kleren weggaf aan de eerste de beste bedelaar die zij tegenkwam. Volgens een oude traditie sleet zij het laatste stuk van haar leven als eenvoudige non in het klooster van Shaftesbury.

[000»Mildred:bk:66;128p:41]

  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 aug 2010

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
Voorwoord Leeswijzer Hoe wordt men heilig? Verantwoording Bronnen Woordenboek   
Kerstafbeeldingen De 12 apostelen Pausen Citaten Tante Cato Archief Tegels Bladwijzers Nieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website