Overzicht BM  m Gastenboek m Contact
Andreas 

        De website met meer dan 5432 heiligen, 4223 voornamen en 7529 afbeeldingen        

WelkomHeiligenMissaalheiligenHeiligenkalenderHeiligen op naamPatronatenVoornamen SJ Meer

† 311  Petrus van AlexandriŽ met 3 bisschoppen en vele anderen 


Info afbeelding

Petrus van AlexandriŽ, Egypte; bisschop & martelaar met nog 3 bisschoppen en vele medechristenen; Ü 311.

Feest 25 [Mty.2001] & 26 (voorheen) november.

Hij was in 300 zijn voorganger Theonas (Ü ca 300; feest 23 augustus) opgevolgd en wordt een van de meest verlichte en geleerde mannen van zijn tijd genoemd. Met veel liefde en geduld stond hij de christenen terzijde die tijdens de vervolgingen onder Maximianus Galerius (284-305) vervolgd werden.

Hij voorspelde zijn diaken ArŪus welk een desastreuze invloed zijn ketterse ideeŽn op de christenen van de komende tijd zou hebben.

Keizer Maximianus' opvolger Maximinus Daia (305-311) hervatte na enige jaren de christenvervolgingen; bisschop Petrus behoorde tot de eerste slachtoffers. Het was tragisch dat in een tijd van ernstige christenvervolgingen zijn eigen geestelijkheid zo verdeeld was over dogmatische vraagstukken van wezenlijk belang.

Door sommige bronnen worden met hem nog drie bisschoppen genoemd: Hesychius, Pachomius en Theodorus. Maar die kwamen we ook al tegen bij Faustus (Ü 311; feest 26 november). Daarnaast werden nog vele andere christenen om het leven gebracht.

[000ĽAlex.Newski; Bdt.1925; Bly:.1986p:228; Bri.1953; RR2.1690Ľ26nov; SBy.1982p:31; Dries van den Akker s.j./2005.08.16]

  Al eens onze andere site: www.beeldmeditaties.nl bezocht?

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11 aug 2010

Een greep uit wat deze website verder te bieden heeft:
Voorwoord Leeswijzer Hoe wordt men heilig? Verantwoording Bronnen Woordenboek   
Kerstafbeeldingen De 12 apostelen Pausen Citaten Tante Cato Archief Tegels Bladwijzers Nieuw
Tenslotte: een overzicht van alle hoofd- en submenu's van deze website