× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1109  Albericus van Cîteaux

Info afb.

Albericus (ook Albéric of Aubrey) van Cîteaux o.cist., Frankrijk; abt; † 1109.

Feest 26 januari

Met Robertus van Molesme († 1110; feest 29 april) en Stefanus Harding († 1134; feest 28 maart) wordt hij gerekend tot de drie stichters van de cisterciënzer orde.

Aanvankelijk leefde hij als één van de kluizenaars die zich hadden gevestigd in de bossen van Collan, een dorpje in de buurt van Châlons-sur-Marne. Toen de monniken van Molesmes aan zijn mede-kluizenaar Robertus kwamen vragen of hij over hen de leiding wilde nemen, besloot hij mee te gaan. De monniken hadden gezegd dat zij precies hetzelfde ideaal koesterden als Robertus en dat zij zich door hem zouden laten leiden. Dat bleken ze echter niet vol te houden; Robertus wilde een veel rigoureuzer en radicaler levenswijze dan zij. Hij trok zich dus weer terug in de eenzaamheid om zijn oude ideaal van kluizenaar weer op te pakken. Maar de monniken van Molesmes bleven bij hem aandringen om het toch weer met ze te proberen. Intussen was Albericus in 1075 tot prior van Molesme benoemd. Maar toen na verloop van tijd bleek dat het tussen Albericus en de communiteit toch echt niet meer ging, volgde hij Robertus. Stefanus Harding voegde zich bij hen. Dat was in 1098.

Met zijn drieën vestigden zij zich in het plaatsje Cîteaux. Daaruit groeide een klooster naar het hart van Robertus. Hij maakte de benedictijnse levenswijze strenger en soberder. Zij worden sindsdien Cisterciënzers genoemd, naar het plaatsje waar dit alles begon. Zij zijn niet in het zwart gekleed, maar dragen een zwarte scapulier over een wit gewaad. Volgens de legende was het Maria die in een visioen aan Albericus verscheen, en hem bij die gelegenheid een wit gewaad oplegde. Ook hier vervulde Albericus de taak van prior. Nadat Robertus in 1099 door de paus naar Molesme was teruggezonden om daar alsnog de leiding op zich te nemen, volgde Albericus hem in Cîteaux op als abt.


Bronnen
[Bly.1986; Cal.2001; Col.1725nr:26; Coppens.1943; Frm.1996; Lin.1999; Rld.1963; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2001.03.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen