× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 12e eeuw  Alice Croft

Alice Croft (ook Kroft), Wrexhall, Engeland; kloosterlinge; Ü 12e eeuw(?).

Sterfdag 26 januari.

Zij was zuster in het klooster van Wrexhall, dat in de 12e eeuw was gesticht door ene Hugh, heer van Hatton en Wrexhall. Over haar wordt door Dugdale geschreven in een oud boek over Engelse kloosters en kloosterlingen:
'Er leefde hier een kloosterzuster van adellijke afkomst, die weinig materiŽle goederen bezat, maar des te meer geestelijke deugden. Zij verlangde er vurig naar ter ere van God onze Heer en van Onze Lieve Vrouw een kapel te bouwen. Ze bad er dag en nacht voor. Toen kwam er een nacht waarin ze een stem hoorde die haar opdroeg alvast maar te beginnen met die kapel voor God en voor Onze Lieve Vrouw. Hoewel ze zich de droom 's morgens nog herinnerde, sloeg ze er geen acht op; het was immers maar een droom; en dromen zijn bedrog. Maar in een van de nachten daarna klonk weer diezelfde stem die weer dezelfde opdracht gaf, maar nu veel kordater. Bij het ontwaken werd ze intens verdrietig, want ze had immers niks: hoe moest ze dat nou doen? Zo vlug als ze kon wendde ze zich tot mevrouw haar priorin, en vertelde haar wat haar allemaal was overkomen. Maar die deed het af als inbeelding en dromerij.
Tenslotte verscheen de Heilige Maagd zelf aan Vrouwe Alice Croft met de vraag, waarom ze haar duidelijke wensen niet nakwam. Op die manier zou er almaar meer afstand tussen hen beiden ontstaan. Met grote vreze ging zij terug naar haar priorin, bang hoe die zou reageren. Maar die zei:
"Als het Onze Lieve Vrouwe zelf is, zal er wel zegen op rusten. Ga je gang maar."
Toen knielde Vrouwe Alice Croft neer om Onze Lieve Vrouwe in haar gebed te vragen wat ze nu moest doen, waar die kapel moest komen en hoe groot hij moest worden. Daarop ontving ze een openbaring dat ze hem tegen de noordwand van de kerk moest aanbouwen. Daar zou ze vanzelf wel de afmetingen aangegeven zien staan. Dit alles gebeurde tijdens de oogst tussen de beide grote Mariafeesten in.

Maria Tenhemelopneming op 15 augustus en Maria Geboorte op 8 september.

Toen ze 's morgens vroeg op de aangewezen plek ging kijken, bleek er over een bepaalde oppervlakte sneeuw te liggen, terwijl er verder nergens sneeuw lag op de rest van het terrein om de kerk. De sneeuw bleef liggen van 's morgens vier tot negen. Dolgelukkig haalde ze de metselaars die zij ingehuurd had, gaf de afmetingen op de grond aan en droeg verder zorg voor de bouw van de kapel. Alle zaterdagen dat de bouw duurde, deed ze haar gebeden op de paadjes van het kerkhof en op het hoofdpad bleek ze elke week genoeg zilver aan te treffen om de werklieden te betalen. Het was telkens precies genoeg; niets meer en niets minder.
Deze goede vrouwe Alice Croft stierf op 26 januari, daags na het feest van Paulus' bekering. Ze werd begraven onder de drempel van de deur die toegang gaf tot het portaaltje van haar kapelletje. Te oordelen naar de afmetingen van haar botten moet zij een rijzige vrouw geweest zijn. Toen er namelijk een jonge vrouw in haar graf werd bijgezet, hebben wij met eigen ogen haar botten gezien.'

Over de bouw van de Santa Maria Maggiore in Rome wordt een soortgelijke sneeuwlegende verteld. Deze viel op 5 augustus van het jaar 432. Dordrecht bewaart de herinnering aan Sint Sura (Ü 1320; feest 10 februari), die ook elke week voldoende kleingeld in haar beurs vond om de werklieden van de kerk te betalen]


Bronnen
[000; 128p:27; Dries van den Akker s.j./2007.12.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen