× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca -1650  Jakob Aartsvader

Info afb.

Jakob (ook Israël) Aartsvader, Egypte/Kanaän; † ca 1650 vóór Christus.

Feest 5 februari & 21 augustus (Russische kerk) & 2 september (koptische kerk & 16 & 18 & 20 (vooral in Frankrijk: tezamen met Abraham & Isaak) december.

Hij was een zoon van aartsvader Isaak en een kleinzoon van Abraham, de aartsvader van alle gelovigen. Hij deed zijn naam alle eer aan: Jakob betekent ‘beentjelichter’. Eerst had hij Esau al eens het eerstgeboorterecht afgetroggeld in ruil voor een bord eten. Nadat hij vervolgens met behulp van zijn moeder zijn blinde oude vader had bedrogen en hem de zegen van de oudste zoon had ontfutseld ten koste van zijn oudere broer Esau, moest hij vluchten. Op zijn vlucht ontdekte hij dat God hem ondanks alles niet in de steek liet. Dat wordt verteld in het verhaal van de Jakobsladder.

Genesis 28, 10-22
10 Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran.
11 Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten, nadat de zon
reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen nam hij als
hoofdkussen en viel op die plaats in slaap.
12 Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan
de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en
af.
13 Ineens stond JHWH bij hem en zei: “Ik ben JHWH, de God van uw vader
Abraham en de God van Isaak. Het land, waar gij op ligt, zal Ik aan u en
aan uw nakomelingen geven.
14 Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde; gij zult u uitbreiden naar
het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden; door u en uw
nakomelingen zal zegen komen over alle geslachten van de aarde.
15 Ik ben met u; Ik zal u behoeden waar gij ook gaat, en u terugvoeren naar
dit land. Want Ik zal u niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.”
16 Jakob werd wakker en riep uit: “Waarlijk, JHWH is op deze plaats en ik
wist het niet.”
17 Hij werd bevreesd en zei: “Ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet
anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel.”
18 De volgende morgen zette Jakob de steen waar hij met zijn hoofd op had
gelegen, overeind als een wijsteen en goot er olie over uit.
19 Hij noemde die plaats Betel; vroeger heette die stad Luz.
20 Jakob legde de volgende gelofte af: “Als God met mij is en mij beschermt
op de reis die ik nu onderneem, als hij mij voedsel geeft om te eten en
kleding om mij te bedekken,
21 en als ik behouden naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal JHWH mijn
God zijn. En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn; en
van alles wat Gij mij schenkt, zal ik u tienden geven.”

Die ladder is een symbool voor het contact tussen de hemel en de aarde, tussen God en in dit geval zijn mens. Dat contact wordt nog eens benadrukt door het feit dat langs die ladder engelen (= godsgezanten) op en af gaan.

Er zijn talloze andere symbolen die contact tussen hemel en aarde uitdrukken: engelen zelf, droomgezichten, visioenen, verschijningen, regenboog, bergen (vele oeroude heiligdommen staan op bergen: het dichtste bij God!), rookoffers, torens, gebeden enz. enz.

De godheid zoekt contact met zijn mens. De mens voelt zich erdoor gesterkt en getroost. In dit verhaal zit er zelfs nog een belofte aan vast van geluk in de toekomst: "Ik ben met je..." Dat is de naam van de bijbelse God. In de bijbel betekent je naam je levensprogramma!

Dat is in dit geval des te opmerkelijker, omdat God dus contact zoekt met een bedrieger en hem zegen en voorspoed in het vooruitzicht stelt.

Stel je voor: in geweten besef je dat je er een puinhoop van hebt gemaakt; het zal hem zwaar te moede geweest zijn, en dan ineens staat daar toch de God van zijn familie met zijn belofte "Ik ben met je en zal je zegenen!" In die omstandigheden werkt die troost nog dubbel. Ondanks de pijn en chaos die mensen veroorzaken, verhindert dat God niet toch een verbond met ze te sluiten. Hij neemt ze (ons!) zoals ze (wij!) zijn, met fouten en tekorten en al en overlaadt ons met zegen!

Bij zijn oom werd hij op zijn beurt lelijk bedrogen. Nu verlangde hij ernaar zich te verzoenen met Esau. De avond voor de beslissende ontmoeting leverde hij strijd met een engel (symbool van zijn innerlijke strijd?). De engel kon hem niet de baas. Hij liet de engel dan ook niet gaan voordat deze een zegen over hem had uitgesproken. Sindsdien heette hij niet langer Jakob, maar Israël (= strijder met God). Hij kreeg 12 zonen. Over hem wordt verteld in het eerste bijbelboek Genesis (hoofdstukken 25-49).


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2008.01.12]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen