× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 401?  Agricolaus van Maastricht

Info afb.

Agricolaus van Maastricht, Nederland; tweede bisschop; † 401(?).

Feest 5 februari & 15 mei (met de alle heilige bisschoppen van Maastricht) & 18 juli (sterfdag volgens de legende).

Volgens de traditionele bisschoppenlijst van Maastricht werd de eerste bisschop, Servatius († 384; feest 13 mei), opgevolgd door Agricolaus. Over hem is historisch gesproken niets bekend. Volgens de middeleeuwse geschiedschrijver Heriger zou hij geleefd hebben ten tijde van Remigius († 553; feest 1 oktober), dus in de eerste helft van de zesde eeuw. Maar dat lijkt erg laat gezien het feit dat er dan in de volgende achtendertig jaren te Maastricht negen bisschoppen zouden hebben geresideerd.

De legende daarentegen weet veel meer over hem te vertellen.

Legende
Hij was een zoon van graaf Gelianus van Vlaanderen, die gehuwd was met een dochter van de koning van Bretagne. Deze Gelianus was nog een broer van graaf Porus van Vlaanderen. Was hij dezelfde als graaf Porus van Leuven, die door Servatius indertijd van een ziekte was genezen, waarop de graaf hem uit dankbaarheid de soevereiniteit over de helft van Maastricht had geschonken?
Aanvankelijk was Agricolaus als kanunnik verbonden aan de Onze-Lieve Vrouwe-kerk van Tongeren. Vandaar werd hij door de vergaderde bisschoppen op het eerste concilie van Orléans tot opvolger benoemd van Servatius als bisschop van Maastricht. Hij kreeg een hartelijk onthaal in de stad. Meteen restaureerde hij het gammele dak van het gedachteniskapelletje op Servatius' graf. Tijdens een storm was dat onlangs ingestort. Het was door toedoen van Agricolaus, dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hoei werd herbouwd; die was volledig verwoest bij de invallen van de Hunnen. Men maakte van de gelegenheid gebruik de kerk flink uit te breiden, maar men droeg er zorg voor, dat het Maria-altaar op precies dezelfde plaats kwam te staan als vroeger, uit eerbied voor Sint Maternus († na 314; feest 14 september), de grondlegger van bisdom Tongeren en stichter van de kerk.
Na dertien jaar bisschop te zijn geweest stierf Agricolaus, omringd door zijn geestelijken, die de hele nacht bij hem hadden gewaakt, in de vroege ochtend van 18 juli 401.
Hij werd bijgezet in zijn geliefde Onze-Lieve-Vrouwekerk te Hoei.


Bronnen
[147p:58; Haye-de-la-Régis/De-bisschoppen-van-Maastricht:33; Dries van den Akker s.j./2008.01.12]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen