× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 381  Meletius van AntiochiŽ

Info afb.

Meletius van AntiochiŽ, SyriŽ; patriarch; Ü 381.

Feest 12 februari.

Hij was afkomstig uit de Armeense hoofdstad Melitene. Als jongeman viel hij reeds op door zijn voorliefde voor studie en godsdienst en door zijn vredelievende gezindheid. Hij wekte sympathie bij de immer met elkaar overhoop liggende orthodoxen en arianen.

Zijn vriendelijkheid zorgde ervoor dat hij in 358 werd gekozen tot bisschop van Sebaste. Maar nu bleek dat hij in de ogen van de arianen toch veel te orthodox was. In het geharrewar dat doordoor ontstond trok Meletius zich terug en deed afstand van zijn zetel.

Twee jaar later werd hij gekozen tot de veel verhevener functie van patriarch van AntiochiŽ. Ook hier ontstond allerlei tumult. Na een maand al werd hij door de ariaanse keizer Constantius (337-361) in ballingschap gestuurd. Hij nam zijn toevlucht tot zijn land van herkomst, ArmeniŽ. Toen Julianus (361-363) het jaar daarop als keizer aantrad, kon hij weer terugkeren. Maar Julianus, die niet voor niets de geschiedenis is ingegaan als Ďde Afvalligeí, wilde de aloude Romeinse godsdienst weer invoeren en zijn onderdanen dwingen die goden te vereren. Meletius verzette zich uit alle macht. Dat kwam hem wederom op ballingschap te staan. Na Julianusí dood kon hij weer terugkeren. Intussen was er echter een ander in zijn plaats benoemd, Paulinus. Meletius stelde voor de zetel met Paulinus te delen. Ook dat gaf weer veel gedoe.

Uiteindelijk kon hij pas in 378 definitief terugkeren naar zijn wettige zetel. Het jaar daarop zat hij het Concilie van AntiochiŽ voor. Nu stond hij in hoog aanzien. Hij was het die twee jaar later het Tweede Oecumenische Concilie te Constantinopel van 381 (feest 22 mei) voorzat. Bij die gelegenheid stierf hij.

Verering & Cultuur

Er gaan over hem dramatische verhalen. Eens preekte hij over het mysterie van de Drie-eenheid. Eťn van zijn eigen diakens die de leer van de arianen was toegedaan, kon het niet langer aanhoren, snelde op het spreekgestoelte af en belette zijn bisschop het spreken door zijn hand tegen diens mond te drukken. Niet in staat nog een woord uit te brengen hief de bisschop zijn armen in de lucht, en spreidde voor de ogen van zijn toehoorders drie vingers duidelijk uiteen; toen maakte hij van zijn hand een vuist en toonde die aan de aanwezigen.

Iets soortgelijks wordt ook later van hem verteld. Toen Meletius op het Concilie van Constantinopel aan de aanwezige arianen het mysterie van de Drie-eenheid uiteenzette, stak hij drie vingers omhoog, haalde ze uit elkaar en bracht ze vervolgens samen tot ťťn vuist. Op dat moment Ė ze vertelt de overlevering Ė schoot er - tot verbijstering van de toeschouwers - een bliksemschicht uit zijn hand.

Zijn relieken werden overgebracht naar AntochiŽ.


Bronnen
[Adr.---/2; Lin.1999; Vmc.1985/1; Dries van den Akker s.j./2008.12.08]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen