× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1909  Marie Berchmans

Info afb.

Marie Berchmans cssr (geboren Jeanne Gauthier de Saint-Michel), Grenoble, Frankrijk; kloosterlinge; † 1909.
Sterfdag 1 maart.

Zij werd geboren te Parijs op 13 juni 1877, en verloor haar ouders op zeer jonge leeftijd. Ze werd toevertrouwd aan een tante die haar een gedegen katholieke opvoeding gaf. Toen ze vijftien was, kwam haar nichtje Germaine op bezoek. Zij was Redemptoristin in Grenoble onder de naam Zuster Marie-Aloysius. Dat maakte zo veel indruk op Jeanne dat ook zij daar wenste in te treden. In 1892 trad zij toe tot het klooster van Notre Dame du Perpétuel Secours (Onze Lieve Vrouw van de |Eeuwigdurende Hulp) te Grenoble. Zij nam de naam aan van Marie van de Dankzegging (Marie de l’Action de Grâces).

Consequent en nauwgezet probeerde zij het leven en de spiritualiteit van een aan Christus toegewijde religieuze te leiden. Op 5 juni 1894 legde zij haar geloften af. Om toe te nemen in liefde legde zij zich toe op allerlei vormen van boetedoeningen en een intensief gebedsleven. Na een troostrijke retraite veranderde haar leven in een droge woestijn. Zij begreep dat zij geroepen was om trouw zonder innerlijke gevoelens van troost dag aan dag te blijven volharden in haar roeping, juist zoals Jezus tijdens zijn leven zijn zending van missie en genezing had voortgezet in weerwil van alle onbegrip en vijandigheid om hem heen. Zij beschouwde haar droge gebedsleven als een opgang naar de Calvarieberg. ‘Houd moed, mijn ziel,’ schreef ze in haar persoonlijke aantekeningen, ‘je zou met Sint Paulus moeten kunnen zeggen: “Dagelijks sterf ik” (1 Korinte 15,31) door mijzelf te vergeten en mij voor te bereiden op een sterven in liefde. Want dat is wat God van mij wil. Door het lijden kunnen wij anderen redden. En elke dag vraag ik Onze Lieve Vrouw, de patrones van ons klooster, met mij mee te bidden om deze genade.’ Hier streefde zij naar op heldhaftige wijze.

In de geest van deze innerlijke strijd is zij tenslotte gestorven op 1 maart 1909, in haar 33e jaar…


Bronnen
[Deze gegevens ontlenen we aan Pater Alphonse George CssR. http://redemptoristinetexts.blogspot.com/search/label/Sr%20Marie%20Berchmans?m=0; Dries van den Akker s.j./2022.06.13]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen