× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 705  Basinus van Trier

Basinus van Trier, Duitsland; abt & bisschop; † 705.

Feest 4 maart & 23 september (Trier samen met Sint Lutwin)\

Wij bezitten een levensbeschrijving van hem van halverwege de 11e eeuw door abt Nizo (ook Nithard) van Mettlach. Deze draagt zijn boekje op aan aartsbisschop Udo († 1078).

Basinus is afkomstig uit een adellijk Frankisch geslacht aan de bovenloop van de Saar; in een document uit de 10e eeuw staat hij te boek als Lotharingse edelman ('dux'). Hij wordt monnik en krijgt een benoeming tot abt van het St-Maximinusklooster in Trier. Als Hildulfus zich in de eenzaamheid van het kluizenaarsleven heeft teruggetrokken, volgt hij hem op als bisschop van Trier. Op dat moment zou hij abt geweest zijn van het St-Hilariusklooster. Tot zijn leerlingen behoort Sint Lutwin; deze is een zoon van zijn zus Gunza en zal hem op zijn beurt opvolgen als bisschop van Trier.

Zijn relieken kwamen terecht in de kloosterkerk van St-Maximinus.


Bronnen
[AAS»mrt/1p:311; Lin.1999;Tor.1998p:250; Dries van den Akker s.j./2008.04.04]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen