× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1888  Giovanni Farina

Info afb.

Giovanni Farina, Vicenza, Italië; bisschop & stichter; † 1888.
Feest 4 maart

Als priester stond hij bekend als ‘de man van de liefdadigheid’;   eenmaal bisschop als de ‘bisschop van de armen’.

Vorming
Hij wordt geboren in het Italiaanse dorpje Gambellara niet ver van Vicenza, op 11 januari 1803. Hij is de tweede van vijf broers. Na de vroege dood van zijn vader draagt zijn heeroom Antonio zorg voor de opvoeding. Op zijn 15e gaat hij naar het seminarie. Hij valt op door zijn intelligentie en zijn vroomheid. Met als gevolg dat hij nog als student op zijn 21e als docent wordt benoemd.

Priester & Docent
Op 15 januari 1827 ontvangt hij de priesterwijding. Niet lang daarna haalt hij zijn onderwijzersacte. Op grond van zijn pedagogische en didactische kwaliteiten blijft hij aan als docent op het seminarie. Daarnaast assisteert hij in de parochie van Sint-Petrus en staat hij aan het hoofd van de plaatselijke basis- en middelbare school. Hij is vooral begaan met de armen en hulpbehoevenden. Zo opent hij in 1831 een school voor arme meisjes. Vijf jaar later sticht hij de Congregatie van de Onderwijszusters van Sint Dorothea: de zogeheten Zusters van de Heilige Harten. Hij drukt hun op het hart ook aandacht te schenken aan blinde, doofstomme en mentaal gehandicapte meisjes. Daarnaast bezoeken de zusters thuis en in de gasthuizen hulpbehoevende bejaarden en zieken. ‘Priester van de Liefdadigheid’.

Bisschop Treviso
In 1850 wordt hij benoemd tot bisschop van Treviso. Ook nu weer ziet hij toe op de zorg voor armen en noodlijdenden. Zijn onderwijzersbloed kruipt waar het niet gaan kan: hij vormt priesters en leken om catechese te geven en katholieke actie op touw te zetten. Intussen heeft hij veel last van de kanunniken die verbonden zijn aan de kathedrale kerk. Daarnaast verliest hij de priesteropleiding in zijn bisdom geen moment uit het oog. Tot de jonge mannen die hij priester mag wijden behoort Giuseppe Sarto, de latere heilige paus Pius X († 1914; feest 3 september).

Bisschop Vicenza
In 1860 wordt hij als bisschop overgeplaatst naar Vicenza. Dankzij al zijn inspanningen en activiteiten zal hij bekend worden als ‘De Bisschop van de Armen’.  Hij stimuleert het uitgeven van katholieke boekjes en geschriften. Hij visiteert alle parochiekerken van zijn bisdom. Op vele plaatsen was nog nooit een bisschop geweest… De politieke onrust en de anti-kerkelijke stemming in het Italië  van halverwege de 19e eeuw zijn hem een nagel aan zijn doodskist. Met veel moeite weet hij in 1866 te voorkomen dat de staat beslag legt op de door hem gestichte scholen en instituten. In 1869 neemt hij deel aan het Eerste Vaticaans Concilie en onderschrijft van harte het dogma van de Onfeilbaarheid van de paus.
Na een zware ziekte in 1866 blijken zijn krachten aanmerkelijk afgenomen. Amper twee jaar later sterft hij aan hersenbloeding.

Verering & Cultuur
Paus Johannes Paulus verklaart hem zalig op 4 november 2001. Zijn heiligverklaring - door paus Franciscus - volgt op 23 november 2014. Tot op de dag van vandaag zijn de zusters die hij stichtte, betrokken bij onderwijs en allerhande werken van liefdadigheid in Italië.


Bronnen
[Liturgieboekjes resp. zalig- en heiligverklaring; websites; Dries van den Akker s.j./2015.06.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen