× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 2e eeuw?  Conon van IsauriŽ

Info afb.

Conon van IsauriŽ, Klein-AziŽ; martelaar met zijn vader Nestor, tezamen herdacht met zijn vrouw, Anna, en zijn moeder Nada, weldoensters; Ü 2e(?) eeuw.

Feest 5 maart.

Conon was een kind van de heidense ouders Nestor en Nada, die ergens in IsauriŽ woonden, een provincie van het Romeinse Rijk, gelegen langs de tegenwoordige zuid-oostkust van Turkije. Volgens de overlevering was Conon door de aartsengel MichaŽl zelf in het christelijk geloof onderricht en gedoopt. Ja, MichaŽl was voor de rest van zijn leven zijn engelbewaarder geweest. Dat zegt waarschijnlijk iets over de moed en strijdvaardigheid, die hij tijdens zijn martelaarschap aan de dag legde.

Hoewel hij zelf zich het liefst als monnik aan God had toegewijd, had hij uiteindelijk toegestemd in het huwelijk, dat zijn heidense ouders naar gewoonte van die tijd voor hem geregeld hadden. Maar aan het begin van de huwelijksnacht stak hij een kaars aan, zette er vervolgens iets overheen en vroeg aan zijn bruid, Anna: "Wat is beter: licht of duisternis?" Prompt antwoordde zij: "Licht natuurlijk."

Onmiddellijk begon hij haar te vertellen over het geloof in Christus, en dat een geestelijk leven veel verhevener was dan een puur materieel leven; en daarom was geestelijke liefde ook veel verhevener dan lichamelijke. Zo slaagde hij erin om eerst zijn bruid en vervolgens zijn ouders tot het christelijk geloof te brengen. Hij en zijn vrouw leefden van het begin af aan als broer en zus.

Zij waren een voorbeeld van christelijke deugd, vooral toen er een pokkenepidemie uitbrak en zij met grote toewijding en liefde de vele zieken verpleegden. Er waren er onder hen zeer velen die niet alleen genazen naar het lichaam, maar ook naar de ziel, en door hun toedoen de weg naar Christus vonden. Toen zijn vrouw en zijn moeder gestorven waren (aan de pokken, die zij tijdens de verzorging van de zieken hadden opgelopen?), trok hij zich met zijn vader terug uit de wereld en wijdde zich geheel toe aan een leven van gebed, vasten en verwijlen bij God.

Tijdens een christenvervolging werd zijn vader opgepakt en omwille van zijn geloof in Christus gedood. Ook Conon werd gearresteerd, gefolterd en over zijn hele lijf toegetakeld met messteken. Zieken die erbij aanwezig waren, probeerden iets van zijn bloed op te vangen en over hun zieke plekken te wrijven, met als gevolg dat zij onmiddellijk beter waren. Sindsdien was hij een gebroken man. Nog twee jaar sleepte zijn leven zich voort tot hij uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed.


Bronnen
[139/1p:249; 140; Dries van den Akker s.j./1999.03.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen