× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e-7e eeuw  Fridolin van Säckingen

Info afb.

Fridolin van Säckingen, bij Bazel, Zwitserland; stichter & abt; † 6e à 7eeeuw.

Feest 6 maart.

Hij was van Ierse adellijke afkomst. Hij kreeg de gelegenheid in het gehele Frankische rijk kloosters te vestigen. Het schijnt dat hij degene is geweest die te Poitiers de tot dan toe onbekend gebleven sarcofaag van de beroemde bisschop Sint Hilarius († 368; feest 13 januari) heeft geïdentificeerd. Kreeg in een visioen van hem de opdracht om samen met zijn volgelinge Sint Oranna († 6e eeuw; feest 15 september) naar het Rijnland te gaan. Werd monnik in Luxeuil en stichtte later een klooster op het Rijneiland Säckingen, ten oosten van Basel, waarvan hij abt werd.

Er doen over hem veel wonderverhalen de ronde. Zo wekte hij een gestorven boer, Ursus, tot leven die ooit land geschonken had aan het klooster. Na zijn dood ontkende diens broer de schenking en eiste het land terug. Fridolin begaf zich naar de begraafplaats, wekte Ursus ten leven en troonde hem mee voor de rechter, waar de dode plechtig zijn schenking kon bevestigen.

Patronaten
Hij is patroon van Säckingen en van het Zwitserse kanton Glarus. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor groeizaam weer, tegen wateroverlast en brandgevaar, tegen kinder- en veeziekten, en tegen pijn in armen en benen.

Afgebeeld
Zie hierboven voor de reden waarom Fridolin vaak wordt afgebeeld in gezelschap van een skelet.

Op zijn feestdag wapperen naast de vlaggen van Zwitserland en Baden, ook die van Ierland!


Bronnen
[Lin.1999; S& S.1992; Dries van den Akker s.j./2010.04.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen