× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 757  Baldred van Tyninghame

Baldred (ook Balther, Baltherus of Bauthier) van Tyninghame, Schotland; kluizenaar; (756 of) 757.

Feest 6 maart.

Aanvankelijk was hij monnik in Lindisfarne, gelegen aan de oostkust van Engeland, vlakbij de grens met Schotland. Hij trok de eenzaamheid in om als kluizenaar te leven en vestigde zich te Tyninghame op een rotseilandje, Bass Rock geheten.

De legende weet te vertellen dat op zijn gebed zich een rif verplaatste dat gevaarlijk gelegen was tussen zijn rotseiland en het vasteland, naar een veel veiliger plek. Sindsdien staat die rotspunt bekend als Saint Baldred’s Rock. Naar het schijnt verbleef hij zo nu en dan ook op deze rots.

Sprott Towill veronderstelt dat hij toch ook in de omgeving heeft rondgezworven gezien het feit dat verschillende plekken naar hem zijn genoemd.  Misschien dat hij daarom ook wel de eretitel draagt van ‘Apostel van de Lothians’. In Tantallon bestond een St-Baldredskapel, waarvan nu nog slechts wat stenen resten. In Aldham Bay kent men een rots die de vorm heeft van een vaartuig: St Baldred’s Boat. Volgens de legende verplaatste de heilige zich met die rots over het water, wanneer hij niet over een boot kon beschikken. Iets verderop wijst men op St Baldred’s Cradle, een kloof, waar bij opstekende storm wind en water een angstaanjagend lawaai maken.

Verering & Cultuur
Toen bekend werd dat Sint Baldred was overleden, kwamen drie parochies zijn lijk op eisen: Auldhame, Tyninghame en Prestonkirk. In de middeleeuwen wilde iedere kerk de relieken van grote heiligen in haar midden hebben. Een beschermheilige zorgde voor zegen en welvaart door zijn voorspraak in de hemel. Daarnaast trokken relieken pelgrims aan, wat geld in het laatje bracht.

Legende
Omdat zij er niet uitkwamen raadpleegden zij een wijze man, die bekend stond om zijn heilige levenswandel. Deze adviseerde hun een nacht in gebed door te brengen. Bij het ochtendgloren werden er drie lichamen gevonden die  in alle opzichten volkomen aan elkaar gelijk waren; bovendien waren ze alle drie gehuld in een lijkwade, klaar om begraven te worden. Zo komt het dat elk van de drie kerken tot op de dag van vandaag beweert de reliekschrijn van de heilige in haar midden te hebben.

De relieken die zich te Tyningham bevonden, werden in de 11e eeuw naar de Kathedraal van Durham. Daar worden ze vereerd tezamen met die van Sint Billfrith († 8e eeuw; feest 6 maart).

In Prestonkirk lag in vroeger tijd een reusachtig beeld van de heilige naast de kerk, totdat in 1770 een metselaar het kapot hakte omdat hij materiaal nodig had voor de restauratie van de kerk.

Heden ten dage zijn tussen de tuinen van Tyninghame House in Tyningham met enige moeite nog de restanten van de 12e eeuwse St-Baldredskerk te onderscheiden. De kerk zou gestaan hebben op de plaats van het door Baldred gestichte klooster, dat in 941 tijdens invallen van Noormannen werd verwoest.

Ongeveer halverwege The Bass Rock is nog de ruďne van een oude kapel te zien. Strikt genomen is het de ruďne van de parochiekerk van The Bass. Volgens de overlevering was het de plek waar de heilige destijds zijn cel bewoonde. De huidige kapel dateert van het eind van de 15e eeuw.

Wie tegenwoordig op zoek gaat naar Sint Baldred, vind in de kerkjes van Prestonkirk en Tyningham nog allerlei herinneringen aan de heilige kluizenaar. Dat geldt ook voor de parochiekerk van Whitekirk, dat in vroeger tijden een vermaard bedevaartsoord was.

Hij moet niet verward worden met zijn naamgenoot die anderhalve eeuw eerder leefde en als leerling van Sint Kentigern († 612; feest 13 januari) bekend staat.


Bronnen
[AAS; Frm.1996; Rge.1989p:38; Rgf.1991p:76; SPT.1983p:19; Tou.1995p:103; Wikipedia; Dries van den Akker s.j./2008.02.18]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen