× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 454  Dioscurus van AlexandriŽ

Dioscurus van AlexandriŽ, Egypte; patriarch van 444-451; Ü 454.

Feest 9 april (koptische kerk).

Hij volgde Cyrillus op als bisschop en speelde een actieve rol op de zogeheten 'Roversynode' van Efese in 449. Daar werd mede onder aanvoering van Dioscurus de minderheid, waartoe de bisschop van Rome Leo de Grote behoorde, het zwijgen opgelegd in de dogmatische kwestie aangaande Jezus' natuur. Op het Concilie van Chalcedon (451) werd hij afgezet en naar Gangra in PaflagoniŽ verbannen. Daar stierf hij op 9 april 454. Dioscurus staat dus min of meer aan het begin van de monofysitische Koptische Kerk; hij wordt daar als heilige vereerd.

(In de Acta Sanctorum staat bij de 'praetermissi' (= 'terzijde gelatenen') een abt Dioscurus vermeld op 9 april, van wie men alleen weet te schrijven dat hij zijn leerlingen aanspoorde zich net zo zorgvuldig op de eucharistie voor te bereiden als op de dood, maar dat zal wel gaan over ťťn van de beide woestijnvaders die Diosurus heetten; de oudste is een abt uit de ThebaÔs, van wie een enkel woord is overgleverd, de jongste was vroeger schrijver; zijn teksten zijn uit het koptisch vertaald.


Bronnen
[100:04.09Ľ praetermissi; LThKĽ Dioskoros]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen