× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1945  Dietrich Bonhoeffer

Info afb.

Dietrich Bonhoeffer, Duitsland; protestants theoloog & slachtoffer van de nazi's; † 1945.

Sterfdag 9 april.

Hij werd geboren op 4 februari 1906. De nazi's waren al aan het bewind toen hij directeur werd van het seminarie in Finkenwalde. Daar werd hij één der drijvende krachten van de zogeheten 'Bekennende Kirche', een beweging binnen de protestantse geloofsgemeenschap, die zeer kritisch stond tegenover de nazi's en daar openlijk voor uit wenste te komen. Zo nam hij duidelijk stelling tegen de jodenvervolging. Na een spreek- en schrijfverbod werd hij tenslotte in februari 1944 gevangen genomen.

Hij zag duidelijk vóór zich wat hem te wachten stond. Hij schreef:

'Wir nehmen den Leidenskelch dankar ohne
Zittern aus Christi guter und geliebter Hand.
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getröst was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.’
[Ik neem de lijdenskelk dankbaar onbevreesd
Uit Christus’ goede en geliefde hand.
In goede machten wonderlijk geborgen
ontvangen wij getroost wat komen mag.
God is met ons, of ’t avond is of morgen
En vast en zeker elke nieuwe dag]

Beroemd zijn de brieven uit zijn gevangenschap. Ze zouden later worden geselecteerd en uitgegeven onder de titel 'Widerstand und Ergebung'. Op 9 april 1945 wordt hij op uitdrukkelijk bevel van Himmler opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg.

Strikt genomen valt Bonhoeffer als protestant buiten dit bestek van katholieke heiligen. Hij is vanzelfsprekend nooit zalig of heilig verklaard, maar wel door vele katholieken als zodanig beschouwd.


Bronnen
[012; 363; Dries van den Akker s.j./2008.04.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen