× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 7e eeuw  Ivo van St-Ives

Ivo (ook Ivan of Yvo) van St-Ives, Huntingdoneshire & Ramsey Abbey, Engeland; bisschop & kluizenaar; Ü 7e eeuw.

Feest 24 & 25 april & 10 juni.

Hij was een onbekende kluizenaar die volgens zeggen uit PerziŽ was gekomen, waar hij bisschop was geweest, en zich nu in de eenzaamheid van het Engelse graafschap Huntingdoneshire had gevestigd. Vele jaren na zijn dood werd zijn graf ontdekt te Slepe in de nabijheid van Ramsey Abbey. Toen er wonderen gebeurden, vermoedde men met een heilige van doen te hebben en zijn gebeente werd overgebracht naar de naburige abdij: 1001. Bij die gelegenheid werd er ook een levensbeschrijving van hem opgesteld:

Hij was afkomstig uit PerziŽ, in het oosten. Maar hij was door de Heer voor BritanniŽ bestemd. Hij verliet dus zijn dierbaar vaderland en ging in ballingschap omwille van Christus. Zo trok hij de wijde wereld in op zoek naar het eeuwige koninkrijk Gods. Waar hij kwam, verspreidde hij zijn innerlijk licht en hij zaaide overal het evangeliewoord van Christus. Vele mensen en hele volksstammen wist hij tot Christus te trekken door zijn voorbeeld, zijn woorden en zijn talloze wonderen. Eerst trok hij heel AziŽ door, toen IllyriŽ, Rome en nog ontelbare andere steden en streken om tenslotte in GalliŽ uit te komen. Ook daar schitterde hij door zijn tekenen, zijn engelachtige levenswijze en zijn hemelse woorden. Geen wonder dus dat de koning van de Franken, gesteund door zijn vazallen en de hele bevolking hem graag bij zich wilden houden. Maar hij had de wereldse eer in zijn vaderland ontvlucht: zou hij dan hier door enig aards eerbetoon tegengehouden worden?

Hij bevestigde allen in het geloof om vervolgens met heel zijn gevolg van edele mensen naar het BritanniŽ van Albion over te steken. Daar kreeg hij medelijden met de mensen en verloste hen met woord en gebaar van hun afgoden en gaf hun hun onschuld terug door hun het doopsel toe te dienen. Tot hiertoe was hem een jongeman gevolgd met een edel en gaaf karakter: Patricius. Hij had zijn verloofde verlaten omwille van Christus. Naar het voorbeeld van de apostel Johannes bij Christus volgde hij zijn meester op de voet en rustte het liefst aan diens borst.

Tenslotte vestigde Ivo zich op aanwijzing van de Heer in de provincie Mercia, dichtbij het plaatsje Slepe. Daar hield hij lange jaren zijn levenswijze vol tot aan zijn dood.

Zijn naam leeft voort in het Engelse plaatsje St-Ives in Huntingdoneshire alsmede in Saint Ive in Oost-Cornwall, Wales.

Voetnoten

1) Hier toont de monnik van rond het jaar 1000 zijn aardrijkskundige kennis: hij weet precies door welke gebieden je heen moet om van PerziŽ naar Engeland te komen!

2) Ivo's leerling heeft dus dezelfde naam als de apostel van de Ieren! Zou dit een typisch middeleeuwse poging zijn om de oorsprong van St. Patrick aan te geven? Typisch middeleeuws: omdat men zich niet bekommert om tijd. Volgens onze berekeningen zou Ivo geleefd hebben in de 7e eeuw; St. Patrick halverwege de 5e. Maar vanuit het oogpunt van het jaar 1000 was dat allebei lang geleden... Kwam Ivo niet het Oosten: daar waar Jezus had geleefd en waar de oudste christelijke tradities thuishoorden? Vanuit het oosten zou dus St. Patrick, zogenaamd Ivo's leerling het evangelie en de daarbij behorende levenswijze hebben ontvangen...


Bronnen
[100; 101; 101a; 102; 110; 113Ľ Ivan; 118p:90; 242jr0600]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen