× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1922  Walter Coveyou

Walter Coveyou cp, China; missionaris & martelaar; Ü 1929.

Sterfdag 24 april.

Hij staat te boek als de eerste Amerikaanse martelaar buiten de Verenigde Staten. Met hem stierven de paters Clement Seybold en Godfrey Holbein.

Pater Walter was op 7 oktober 1894 in Petosky, Michigan, geboren. In 1912 was hij ingetreden bij de passionisten en in mei 1920 had hij de priesterwijding ontvangen. Hij had uitdrukkelijk gevraagd om naar de missie te mogen gaan. Pas in 1928 stuurden zijn oversten hem naar China. Nog geen zes maanden na aankomst werd hij om het leven gebracht.

De missiepost van paters passionisten in China bevond zich in het zuid-westen van de Hunan-provincie. Tot kort tevoren had er burgeroorlog gewoed. Maar begin 1929 hadden de regeringstroepen weer orde op zaken gesteld. Hier en daar zwierven nog rode opstandelingen rond. Zo moordeen en plunderden en waren een gevaar voor de bevolking. In de tweede week van april ging de drie paters naar Shenchau om daar hun jaarlijkse retraite te doen. Na afloop daarvan, op zondag 21 april, zouden ze in Yuanchau de plaats innemen van drie medebroeders om hen in staat te stellen op hun beurt retraite te houden. Ze maakten hun tocht door het bergachtige terrein te voet of per muilezel, en ze werden begeleid door een aantal inlanders die dienst deden als gids, tolk en bagagdragers; het waren jongens die op de missiepost misdienaar waren en andere klusjes opknapten.

Op dinsdagavond bereikten ze een marktstadje dat tot het district van de stad Hwa Chiao behoorde. Daar zochten ze een herberg om te overnachten. Die avond verschenen er een paar bandieten die hun bagage doorzochten en allerlei vragen stelden. De missionarissen vertelden hun dat zij behoorden tot de bewakingsdienst van de herberg. De volgende morgen scheen alles rustig. De de paters wilden zo snel mogelijk naar Hwa Chiao vertrekken. Daar waren regeringstroepen gestationeerd en zouden ze veilig zijn. Maar nog geen halve mijl buiten het dorp werden ze omsingeld door een bende van zestien, zeventien man en van de weg afgeleid de bergen in. Bij een verlaten kopermijn hielden ze stil. Pater Godfrey raadde de twee misdienaars aan, die erbij waren - Petrus en Comas heetten zij - hun oefening van berouw te zeggen. Hij gaf ze de absolutie. Intussen had de bendeleider de opdracht gegeven dat ze zich moesten uitkleden. Pater Walter was nog geen half jaar in China en zei: "Ik begrijp niet wat u zegt?" Onmiddellijk schoot de leider hem een kogel door het hoofd. Bij pater Clement die juist voorovergebogen zat om zijn sandalen uit te doen, deed hij hetzelfde. Op dezelfde manier werd pater Godfrey om het leven gebracht.

De beide Chinese misdienaars en de dragers werden vrijgelaten met de het advies zich verder nooit meer in te laten met vreemde duivels. Op de missiepost meldden zij volkomen overstuur wat er gebeurd was.

Uit het onderzoek dat werd ingesteld, bleek dat de herbergierster in het complot zat, evenals een aantal leden van de bewakingsdienst. Hetzelfde onderzoek wees uit dat de daders met voorbedachte rade te werk waren gegaan, en het gemunt hadden op de vreemdelingen en hun godsdienst.


Bronnen
[120nr122]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen