× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† eind 1e eeuw  Tychicus van Pafos

Tychicus (ook Tichichus, Tychikus of Tychique) van Pafos op het eiland Cyprus; bisschop; Ü eind 1e eeuw.

Feest 4 januari (synaxis apostelen: oosterse kerken) & 29 april & 30 juni (oosterse kerken) & 31 juli (oosterse kerken) & 8 december (oosterse kerken).

Hij was afkomstig uit Klein-AziŽ en werd leerling van de apostel Paulus. Het is niet duidelijk of hij voor zijn bekering heiden of Jood was. Hij vergezelde Paulus op diens reis van Korinte naar Jeruzalem. Namens Paulus bezorgde hij de brieven, die gericht waren aan de christengemeenten te Korinte en Efese; vandaar dat hij in beide brieven ook met name wordt genoemd (Kolossenzen 04,07-08; EfesiŽrs 06,21-22). Daarnaast had Paulus hem de opdracht gegeven te zien hoe de kerken het maakten, en de gelovigen zonodig te troosten en te bemoedigen. Vanwege de gewetensvolle manier waarop Tychicus deze opdracht heeft uitgevoerd noemt Paulus hem 'een trouwe dienaar in de Heer' en zijn 'geliefde broeder en helper in de dienst aan God'. Volgens de overlevering zou hij Christus hebben gebracht op het eiland Cyprus en daar tegen het eind van de eerste eeuw als bisschop gestorven zijn.


Bronnen
[101; 106; 107; 252; Dries van den Akker s.j./2001.12.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen