× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 10e eeuw  Petrus van Argos

Info afb.

Petrus van Argos, Griekenland; bisschop en wonderdoener; † 10e eeuw.

Feest 3 mei.

Hij was afkomstig uit een goed christelijk gezin te Constantinopel. Op een goed moment besloten ze allen als monnik verder te leven. Zijn broers Paulus en Dionysius konden het niet aan, maar hij wel. Hij legde zich zo toe op het godgewijde leven dat er geen woorden voor zijn, aldus zijn levensbeschrijving. Hij stak niet alleen boven alle anderen uit in het onderhouden van nachtwaken en meditaties, maar ook in medelijden met de armen en in het geven van aalmoezen. Hij vestigde zozeer de aandacht op zich dat hij genoemd werd als kandidaat voor de bisschopszetel van Korinte. Maar hij achtte zich dat eervolle en verantwoordelijke ambt niet waardig en was niet van zijn standpunt af te brengen. Toen benoemde men maar zijn broer Paulus.

Nu daagden de bewoners van Argos op met de vraag of hij dan wel hún bisschop wilde zijn. En op hun smeekbeden en op aandringen van zijn broer liet hij zich overhalen. Hij was een toonbeeld van liefdadigheid. Nooit ging iemand met lege handen bij hem vandaan. Alles gaf hij weg, behalve het hemd aan zijn lijf. Hij staat bekend om zijn wonderen. Toen er eens hongersnood heerste in zijn gebied speelde hij het klaar duizenden voor lange tijd te voeden met het laatste restje meel uit zijn kruik. Heel wat gevangen wist hij los te krijgen; een meisje dat bezeten was, verloste hij van haar kwelgeest. Hij voorspelde rampen die de Peleponnesus zouden treffen, en kondigde lang van te voren het uur van zijn eigen dood aan.

Zo stierf hij op zeventigjarige leeftijd. Uit zijn sarcofaag vloeide olie die boze geesten op de vlucht joeg en allerhande kwalen en ziekten genas. Zo gaf hij te kennen dat hij aan de andere kant van de dood bij God was opgenomen.


Bronnen
[AAS»05.03; Adr.z.j./05; Dries van den Akker s.j./2010.05.22]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen