× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1614  Sasbout Vosmeer

Info afb.

Sasbout Vosmeer, Keulen, Duitsland; geloofsverdediger; † 1614.

Feest 3 mei.

Sasbout speelde een belangrijke rol in Holland tijdens de Reformatie. In onze streken is elke andere godsdienst dan het Calvinisme verboden. Zelfs godsdienstoefeningen bij iemand thuis werden zwaar bestraft. Net als voor de andere christelijke kerken betekende dat voor de katholieken, dat ze ondergronds gingen. Sinds 1580 waren alle bisschoppen uit Holland en Zeeland verdwenen. In Rome beschouwde men Holland als missiegebied.

Hij was op 13 maart 1548 in Delft geboren. Van 1564 tot 1579 studeerde hij aan de universiteit van Leuven. Intussen was hij in maart 1572 - juist vóór de val van Den Briel - in Utrecht priester gewijd. In 1583 in zijn geboortestad teruggekeerd van een pelgrimsreis naar Rome, werd hij benoemd tot Apostolisch Vicaris, vertegenwoordiger van de paus in de Hollandse Missie. Energiek ging hij aan het werk om met name in de omringende dorpen te redden wat er te redden viel. Hij had het voordeel dat zijn familie er talloze relaties had; de familie van zijn moeder scheen er veel land verpacht te hebben. Onder het mom dat hij rondreisde om de vervening en landontginning te inspecteren, probeerde hij gedemotiveerde oude priesters te enthousiasmeren. Niet zelden liep hij stuk op hun schraapzucht. Op de vele plaatsen waar een priester ontbrak, zocht hij geschikte mensen om gebedsoefeningen te leiden, voor te lezen uit de Schrift of een of ander vroom boek en om samenkomsten bijeen te roepen. De bekende historicus Rogier vestigt er de aandacht op hoe revolutionair en bewogen deze man te werk is gegaan: 'Dat een rijk en deftig priester, een patriciër, die een lange academische studie achter de rug had en aanvankelijk niet gedroomd kan hebben van een werkkring in de praktische zielzorg, zich onbaatzuchtig betoont en zelfs zijn eigen kapitaal voor de heilige zaak beschikbaar stelt, was waarlijk geen gewoon verschijnsel. Bovendien moet dit sluipen langs de wegen, deze clandestiene en gevaarlijke bediening in schamele vermomming voor een aanzienlijk man bepaald vernederend geweest zijn.' Hij leefde in voortdurend conflict met de jezuïetenmissionarissen die vanaf 1592 op hun eigen manier in Holland missie bedreven. Sinds 1603 uit de Nederlanden verbannen, bleef hij zijn werk voortzetten vanuit Keulen. Daar stierf hij op 3 mei 1614.


Bronnen
[L.J. ROGIER ‘Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw’ Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1964 dl.4 p769: Elsevier Pockets over Geschiedenis en Politiek] [000; Dries van den Akker s.j./2000.09.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen