× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1591  Ralph Milner (martelaren van Engeland)

Ralph Milner, Winchester, Hampshire, Engeland, martelaar; Ü 1591.

Feest 4 mei (tezamen met de martelaren van Engeland) & 7 juli.

In 1533 had koning Hendrik VIII van Engeland zich losgemaakt van de Kerk van Rome. De kwestie was dat hij zijn huwelijk met Catharina van Aragon voor onwettig wilde verklaren, omdat zij hem wel dochters, maar geen zonen schonk. Intussen verwachtte hij een zoon van Anna Boleyn, zodat hij ook met haar wilde huwen. De Paus was het er niet mee eens. Gevolg was dat Hendrik zichzelf aan het hoofd stelde van de Engelse kerk en aan zijn onderdanen het lidmaatschap ervan verplichtend oplegde. Niemand mocht lid zijn van een andere kerk. Dat gold dus niet alleen voor de katholieken die trouw wilden blijven aan de Paus, maar ook voor alle soorten Protestanten. Vůůr de moeilijkheden rond zijn scheiding had de paus Leo X Hendrik nog de eretitel toegekend van Verdediger van het Ware Geloof, omdat hij de Protestantse bewegingen in zijn land fel bestreed. Nu was hijzelf een Protestant geworden, maar bleef de andersdenkenden fel bestrijden en vervolgen. Dat maakte duizenden slachtoffers onder katholieken, Lutheranen, Calvinisten en talrijke andere nieuwe christengroeperingen die in de tijd van de Reformatie opkwamen. Na zijn dood in 1547 kwam zijn dochter op de troon, koningin Elisabeth. Zij zette de politiek van haar vader voort. Het staatshoofd was ook hoofd van de Engelse kerk; andere kerken waren verboden; wie daarvan lid was riskeerde de dood.

Het schijnt dat er door dit alles tegen het einde van de 16e eeuw nog amper honderdduizend katholieken te vinden waren in heel Engeland. Maar dat waren er volgens de koningin nog altijd honderdduizend teveel. Zij riep een soort inquisitie in het leven die systematisch het Roomse geloof moest uitroeien. Wie betrapt werd op het bijwonen van een 'Roomse' mis, moest een buitensporig hoge boete betalen. Priesters riskeerden de doodstraf.

In dat klimaat werden de beide katholieken Ralph Milner en Roger Dickenson gearresteerd. Beiden waren goede bekenden van Elisabeth's staatspolitie. Ralph was al eens gearresteerd, toen hij tijdens een 'Roomse' mis op heterdaad was betrapt, toen hij de communie ontving. Omdat hij maar een eenvoudige boerenknecht was, die zelfs niet kon lezen en schrijven, was hij ook niet in staat om de enorme geldboete te betalen die men hem had opgelegd. In zulke gevallen kwam het wel voor dat zo iemand voor bepaalde periodes op erewoord werd vrijgelaten. Dat was dus met Ralph ook s beurd. Hij maakte telkens van zijn vrijheid gebruik om Roomse priesters die ondergronds hun werk deden, ter zijde te staan. Zo was hij in contact gekomen met de priester Roger Dickenson.

Roger had zijn studies gedaan in de Franse stad Reims, juist met de bedoeling om naar het moederland terug te keren en ondergronds de katholieken bij te staan in de uitoefening van hun geloof. In weerwil van alle gevaren die hij daarmee liep. Ook hij had al eens keer vastgezeten. Maar hij was ontsnapt, omdat zijn bewakers hun roes uitsliepen na een braspartij. Uiteindelijk wist de Staatspolitie van Elisabeth hem toch weer te pakken te krijgen. Op dat moment was hij dus in gezelschap van Ralph Milner.

Hun zaak kwam voor de rechter. Deze had duidelijk de bedoeling Ralph Milner te ontzien. Per slot was hij een al wat oudere man, waar goed beschouwd geen kwaad in stak; bovendien was hij vader van acht kinderen. Dus de rechter gaf hem de raad om in de naburige kerk zijn gebeden te verrichten; op die manier zou hij laten zien dat hij de paus afzwoer: dan zou hij vrij zijn.

Maar hij wees dit voorstel verontwaardigd van de hand. Daarop werden beiden naast elkaar opgeknoopt. Dat gebeurde op 7 juli van het jaar 1591 in de Engelse stad Winchester.


Bronnen
[101a; 104; 105; 154; 224]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen