× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e-6e eeuw  Tusca van Verona met Teuteria

Tusca van Verona, Italië; kluizenares met Teuteria; † 5e ŕ 6e eeuw.

Feest 5 mei.

Teuteria was een prinses van Engelse bloede uit de 5e of 6e eeuw; haar vader was koning Oswald van Anglia. Haar volk had nog maar nauwelijks van Christus gehoord. Toen zij met die nieuwe leer in aanraking kwam, liet ze zich zo snel als maar mogelijk was, dopen.

Van dag tot dag maakte ze vorderingen in christelijke deugd. Nu begon zij er naar te verlangen maagd te blijven om zich geheel en al aan Christus toe te wijden. Maar haar ouders hadden voor haar reeds een eervol huwelijk geregeld met een ongelovige kandidaat. Daarop ontvluchtte zij het paleis van haar ouders en kwam uiteindelijk in de buurt van de Italiaanse stad Verona terecht.

Even buiten die stad leidde Tusca het leven van een kluizenares. Zij was een zuster van de bisschop, Procul. Bij haar ging Teuteria herhaaldelijk langs om woorden van wijsheid en deugd te horen. Maar toen zij vernam dat afgezanten van haar vader naar haar op zoek waren en niet ver van haar verblijfplaats navraag naar haar deden, smeekte zij Tusca dat zij haar bij zich zou opnemen in haar kluizenaarshutje. Omdat een kluizenaarswoning geen deur heeft - de vrouw die er woont is geheel en al aangewezen op de aalmoezen die haar van buiten af worden toegestopt - moest Teuteria door het venster klimmen. Ze was nog niet binnen, of een spin weefde zijn web, en wiste alle sporen weg van wat er zojuist gebeurd was. De afgezanten van koning Oswald hadden dan ook niets in de gaten en gingen onverrichter zake weer verder. Tusca was hogelijk verbaasd over wat ze had gezien. Toen Teuteria haar vroeg of zij voor de rest van haar leven bij haar mocht blijven, stond ze dat toe.

Vanaf dat moment was Tusca als een moeder voor haar; ze gehoorzaamde haar in alles. Ze besloten samen onophoudelijk te bidden voor de bekering van koning Oswald. Na verloop van tijd werd Teuteria ziek en stierf: † ? . Weer enige tijd later is ook Tusca gestorven; † 5e ŕ 6e eeuw(?).

In het jaar 751 wordt er in de stad Verona ter ere van beide heilige vrouwen een kerk ingewijd. Zij worden er beiden begraven.


Bronnen
[100:04.05; Dries van den Akker s.j./ 2008.12.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen