× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 600  Asaph van Wales

Info afb.

Asaph (ook Asa, Asaf, Asheg, Assa of Assaf) van Wales (ook van Elwy), Groot-Brittannië; bisschop; † ca 600.

Feest †1 & 5 & 11 (voorheen) mei.

Hij was een zoon van Sawyl en een kleinzoon van Sint Pabo van Llanbabon († 6e eeuw; feest 9 november). Sint Deiniol († 545; feest 11 september) en Sint Tysilio (= Suliau van St-Suliac: † 606; feest 1 oktober in Bretagne en 8 november in Wales) behoorden tot zijn verwanten. Hij begon zijn loopbaan in 545 als kluizenaarsleerling bij Sint Kentigern van Glasgow († 612; feest 13 januari) die destijds aan het hoofd stond van een monniksgemeenschap in Nord-Wales aan de samenloop van de Elwy en de Clwydd.

In die periode heeft zich een wonderlijke gebeurtenis afgespeeld. Het was winter. Maar dat verhinderde Kentigern niet om - zoals hij gewoon was - geheel naakt in koud stromend water alle honderdvijftig psalmen te reciteren. Daarna kleedde hij zich aan, en begaf zich onder de mensen. Maar hij bleek bevangen van de kou, zijn lichaam warmde niet meer op en werd helemaal stijf. Hij droeg de jonge Asaph op wat vuur te gaan halen. De jongen rende naar de oven om er wat gloeiende kolen uit te halen, maar hij had niks om ze in te vervoeren. De keukenknecht merkte op - voor de grap of in alle ernst: ‘Als je die kolen nodig hebt, houd dan je pij op, want ik heb niks anders om ze in te doen.’ Dat deed de jongen prompt. Zo bracht hij ze bij zijn oude meester zonder dat hijzelf of zijn pij er maar enige schade of brandplekken aan over hielden.

Waarschijnlijk zijn de gloeiende kolen symbool voor brandende verlangens, en wordt daarmee gezegd dat hij die brandende verlangens wist te beheersen. Een dergelijke anekdote komt ook wel voor in het leven van andere heiligen. Zie bv. Antonius Abt († 356; feest 19 januari; Brictius van Tours († 444; feest 13 november).

In 573 werd Kentigern naar Glasgow teruggeroepen. Bij die gelegenheid volgde Asaph hem op als abt en bisschop. Zo’n 665 monniken besloten met Kentigern mee te gaan. Het aantal van degenen die achterbleven bedroeg ongeveer driehonderd. Een paar van hen bediende de kerk. De overigen trokken rond om het evangelie te verkondigen of werkten op het land om te voorzien in het levensonderhoud van de monniksgemeenschap.
Asaph zou de kerk hebben gesticht van het naar hem genoemde Llanasa in Flintshire, Wales. Een van zijn geliefde en vaak herhaalde uitspraken zou geweest zijn: ‘Wie Gods woord spreken, dragen bij aan de redding van de mensen.’
Hij moet gestorven zijn op een eerste mei aan het begin van de 7e eeuw. Volgens sommige bronnen zou hij opgevolgd zijn door Sint Tysilio.

Verering & Cultuur
Hij werd begraven in de kathedrale kerk. In de 12e eeuw stond die zetel bekend als St-Asaph. Die naam is sindsdien gebleven.  In de buurt van Cwm, Denbigshire, bevindt zich een bron die naar hem is genoemd: Ffynonn Asa. Ze is de op een na de grootste waterleverancier van Wales.
Hoewel Asaph is gestorven op een 1e mei, staat zijn feestdag op 5 mei, omdat op 1 mei het grotere feest van Sint Jozef Werkman wordt gevierd.


Bronnen
[BGF.2009/1p:177/85; Frm.2011; Hlw.1924; Hnk.1991; Nwm.z.j.; Rge.2002; Tou.1995p:142; Vce1990; Dries van den Akker s.j./2018.11.18]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen