× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw  Mael van Enli

Mael (ook Mahael of Mahel) van Enli (= Bardsey Eiland: dus ook van Bardsey), Wales; kluizenaar; † 6e eeuw.

Feest 1 januari (met alle Bretonse missionarissen in Groot-Brittanië) & 13 mei.

Owen, geciteerd door Garaby, noemt een Mael in zijn lijst van missionarissen die vanuit Bretagne naar Groot-Brittannië overstaken om er kloosters te beginnen of het evangelie te verkondigen. Ze worden gezamenlijk herdacht op 1 januari. Hij behoorde tot het gezelschap van Sint Cadfan († begin 6e eeuw; feest 1 november).

Cadfan was afkomstig van Bretagne. Volgens de overlevering was hij een zoon van Eneas Ledouige en Gwen met de Drie Borsten († 6e eeuw; feest 18 oktober). Nu had Gwen drie zonen: de tweeling Guéthénoc en Jacut (beiden: † 5e eeuw; feest 8 februari), en vervolgens Guénolé († 532; feest 3 maart). Daar is geen Cadfan bij. Maar het Dictionnaire des Saints Bretons merkt op: 'Volgens een Welshe legende was Cadoan de bijnaam van Sint Venec, de broer van Sint Guénolé.' Sint Venec staat ook bekend als Guéthénoc; daarmee lijkt de cirkel rond. De vader wordt meestal Fragan genoemd; dat lijkt niet op Eneas Ledouige. Het is in die tijd niet ongebruikelijk dat een persoon meerdere verschillende namen droeg; Cadfan is daar zelf een voorbeeld van. Het kan ook zijn dat Cadfan een halfbroer was van Guénolé, zoals een enkele keer wordt opgemerkt.

Tezamen met een aantal gezellen stak hij van Bretagne over naar Wales. Daar leidden zij het leven van kluizenaar; tot het gezelschap behoorden Conan, Lyvin (alle twee: † 6e eeuw; feest 1 januari) en Mael († 6e eeuw; feest 13 mei). Hij stichtte een klooster in Towyn aan de kust van Gwynedd tussen Dolgellau en Aberdovey. Het leidde minstens tot de 13e eeuw een bloeiend bestaan. Volgens een toenmalige bard was het een druk bezochte bedevaartplaats waar vele wonderen gebeurden. In de 19e eeuw werd de bron ter plaatse ingebouwd in een stal.

Volgens een oude overlevering verliet Cadfan zijn klooster, voer de Cardigan Bay over en stichtte op het schiereiland Lleyn het klooster van Bardsey Island (Ynys Enli).

Voor het overige is er over hem nauwelijks iets bekend.


Bronnen
[Gby.1991p:535; Mil.1979p:58; Rge.1942; Rge.1989; Dries van den Akker s.j./2004.10.29]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen