× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 2e eeuw  Pudens van Rome

Info afb.

Pudens van Rome, Italië; belijder; † begin 2e eeuw.

Feest 19 & 20 (Santa Pudentiana) mei

Legende
Voluit heette hij Quintus Cornelius Pudens. Hij was senator in Rome en sloot zich aan bij Petrus en Paulus. Volgens sommige bronnen was hij een zoon van Sint Priscilla († 98; feest 16 januari). Anderen menen dat hij gehuwd was met haar. Als dat zo was, dan waren de heilige Praxedis († 2e eeuw; feest 21 juli) en Pudentiana (2e eeuw; feest 19 mei) hun dochters; daarnaast hadden zij nog twee zoons: Novatus († 150; feest 20 juni) en Timotheus († 2e eeuw; feest 20 juni). In zijn huis ‘domus Pudentiana’ kwamen in de eerste eeuw al christenen bijeen.
Hij werd begraven in de catacomben van Santa Priscilla.

Het wordt betwijfeld of hij dezelfde is als degene over wie Paulus schrijft in zijn Tweede Brief aan Timotheus (04,21): ‘Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders groeten u.’

[Bdt.1925;Hlw.1924;Mül.1860]

Wetenschappelijk onderzoek
Echter, wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er sinds de 4e of 5e eeuw in Rome een Pudentianakerk bestond. Het was een verbouwde zaal uit de 2e eeuw die dienst had gedaan als badhuis ( ‘thermen’). Deze plek droeg de naam ‘Ecclesia Pudentiana’, ‘kerk van Pudens’. Van lieverlee meende men dat ze vernoemd was naar een heilige Pudentiana.

Historische gegevens ontbreken. Pas in de 7e eeuw duikt er een bericht op dat in de catacombe van Priscilla twee heilige vrouwen worden vereerd: Potentiana (al gauw verbasterd tot Pudentiana) en Praxedis. Hun namen verschenen in Acten (‘Handelingen’) die echter een zeer groot legende-karakter vertonen. Zij zouden zussen zijn geweest, dochters van Priscilla en van de in 2 Timotheus 04,21 vermelde Pudens. Volgens deze Acta erfde Potentiana de thermen van Novatus. Zij zou er een kerk van hebben laten maken. Per slot werd ook Novatus een broer van haar, evenals Timotheus. Deze laatste werd waarschijnlijk toegevoegd omdat de brief waarin Pudens’ naam valt aan (een heel andere) Timotheus was gericht.


Bronnen
[Hans Reinhard Seeliger in: ‘Lex. der Heiligen und Heiligenverehrung’ 2003kol:1371; Dries van den Akker s.j./2018.05.19]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen