× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1840  Marcellinus Joseph Benoît Champagnat

Info afb.

Marcellinus Joseph Benoît Champagnat, St-Chamond, Frankrijk; stichter; † 1840.

Feest 6 juni.

Hij werd geboren op 20 mei 1789 in Rosey, gemeente Marlhes aan de Loire. Hij begon in 1813 aan zijn priesterstudie op het seminarie te Lavalle bij Lyon. Op hetzelfde seminarie zaten toen Jean-Marie Vianney, de latere heilige Pastoor van Ars († 1859; feest 4 augustus) en de latere stichter van de Paters Maristen, Jean-Claude Colin († 1875; sterfdag 1875). In 1816 ontving hij te Lyon de priesterwijding. Als jong priester stichtte hij naast de beoogde tak van de Paters Maristen de Congregatie van de Broeders Maristen. Juist zoals Ignatius van Loyola in woelige tijden de Sociëteit van Jezus had gesticht, zo was het hun ideaal om in hún woelige tijden de Sociëteit van Maria te stichten, kortweg Maristen genoemd. Hun ideaal was om Jezus na te volgen zoals Maria dat had gedaan. Het was de bedoeling dat de broeders zich vooral zouden bezighouden met onderwijs. Dat leverde in de loop der jaren een aantal zeer getalenteerde pedagogen op. Toen de Páters Maristen officieel door het Vaticaan waren erkend, trad Marcellinus in. Hij stierf op 51-jarige leeftijd aanmaagkanker in het moederhuis van de door hem gestichte Broedercongregatie: Notre Dame de l’Hermitage te St-Chamond aan de Loire. Op dat moment beschikte de Congregatie over 280 broeder en 48 scholen. Alles bijeen besloeg dat zo’n 7000 leerlingen.
Op 29 mei 1955 werd hij door paus Pius XII zalig verklaard. De heiligverklaring door paus Johannes Paulus II volgde op 18 april 1999.


Bronnen
[Kib.1990; Lexikon der Heiligen und Heiligenverehrung.2003; TSÉ.1994; Wi5.2006; Dries van den Akker s.j./2018.05.21]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen