× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 888  Rembert van Bremen

Info afb.

Rembert (ook Reimbrecht, Rembertus, Rembrecht of Rimbert) van Bremen (ook van Torhout, België) osb, Duitsland; bisschop; † 888.

Feest 4 februari (bisschopswijding) & † 11 juni.

Hij werd rond 820 te Torhout, Vlaanderen, geboren en trad daar als monnik in. Toen bisschop Ansgar († 865; feest 3 februari) van Bremen/Hamburg daar eens op bezoek was, trok hij diens aandacht door zijn ernstige levenswandel. De bisschop nodigde de jongeman uit om over te gaan naar de abdij van Corvey bij Höxter aan de Weser en zijn leerling te worden. Vanaf dat moment is Rembert niet meer van de zijde van Ansgar geweken. Hij vergezelde hem op zijn tocht naar de Skandinavische gebieden om er het evangelie te gaan preken; in die begintijd van het christendom in Noord-Europa vielen die gebieden onder de bisschop van Bremen/Hamburg.
Na Ansgar's dood in 865 volgde hij hem op als bisschop van Bremen/Hamburg. In die hoedanigheid zou hij de eerste geweest zijn die het evangelie bracht onder de Brandenburgers. Naar het voorbeeld van zijn leermeester doorkruiste hij onvermoeibaar de Scandinavische landen om er Christus te brengen, maar het schijnt dat zijn pogingen niet veel succes opleverden. Desondanks deelt hij met zijn grote leermeester Ansgar de titel 'apostel van het Noorden' (Scandinavië).
Bovendien kreeg hij last van de invallen der Noormannen. Om daar een eind aan te maken wist hij in 884 de Friezen zover te krijgen hen met een legertje tegemoet te gaan en te bestrijden. Vandaar dat hij tot op de dag van vandaag geldt als beschermheilige der Friezen.
Tezamen met een aantal andere geestelijken leefde hij in een soort kloostergemeenschap. Het was er heel sober. Hij aarzelde zelfs niet kelken en andere gewijde voorwerpen te verpanden of in stukken te breken om de opbrengst ervan ten goede te doen komen aan de armen.
Tussen de bedrijven door stelde hij een levensbeschrijving op van zijn leermeester en voorganger, Sint Ansgar.
Hij ligt begraven te Bremen naast de heilige Willehad († 789; feest 8 november) en werd opgevolgd door zijn leerling Sint Adalgar van Bremen-Hamburg († 909; feest 9 mei).


Bronnen
[000»jrb; 103a; 107/8kol:260; 108»Rimbert; 111; 122; 124p:124-125; 140/6p:85; 200/1»02.04; 229p:288»Rimbert; 252; 500; Dries van den Akker s.j./2000.06.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen