× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1204  Isfried van Ratzeburg

Info afb.

Isfried van Ratzeburg (ook van Jerichow) o.praem., Duitsland; bisschop; † 1204.

Feest 17 februari (bisdom Osnabrück: met Evermod en Ludolf) & † 15 & 23 juni.

We volgen hier de studie van de premonstratenzer monnik Isfried Pichler, archivaris en bibliothecaris van het stift Schägl.

Men neemt aan dat Isfried rond 1124 wordt geboren, wellicht in Noord-Elbingen. In ieder geval lijkt het waarschijnlijk dat hij gezien zijn naam van Germaanse afkomst is. In zijn levensbeschrijvingen wordt wel beweerd dat hij kanunnik was in Cappenberg voordat hij naar Jerichow verhuisde, maar dat is onmogelijk, aangezien Cappenberg in de jaren twintig van de 12e eeuw werd gesticht, dus rond het geboortejaar van Isfried. Alleen als men aanneemt dat hij twintig jaar eerder werd geboren, kan hij bij Cappenberg betrokken zijn geweest, maar dan moet men weer veronderstellen dat hij ongeveer honderd jaar is geworden; en daar zijn geen aanwijzingen voor.

Op een goed moment is hij ingetreden bij de door Norbertus († 1134; feest 6 juni) gestichte premonstratenzers; men vermoedt in de Onze-Lieve-Vrouweabdij van Magdeburg, maar het is ook mogelijk dat hij zijn norbertijner loopbaan direct is begonnen in klooster Jerichow aan de Elbe, even ten zuiden van Tangermünde. In 1158 wordt hij daar proost. Hij besteedt veel aandacht aan de ontginning van het land en de uitbreiding van de kloostergebouwen. Ook organiseert hij vanuit het klooster de parochiepastoraal. Daarbij maakt hij gebruik van Vlamingen die hun land ontvlucht zijn.

Zijn organisatietalent kan niet verborgen blijven. Als bisschop Evermod van Ratzeburg sterft († 1178; feest 17 februari), wordt hij door hertog Hendrik de Leeuw van Saksen en Beieren († 1195) als zijn opvolger naar voren geschoven. Het duurt echter nog twee jaar, voordat zijn benoeming definitief wordt bevestigd. Onmiddellijk begint hij met de bouw van een waardige kathedraal. Twintig jaar later is westelijke vleugel zover klaar dat zij in gebruik kan worden genomen. Hij organiseert zijn bisdom in parochies en bouwt vijfentwintig parochiekerken.

Zijn apostolische ijver strekt zich ook naar het oosten uit tot over de Elbe. Om die reden deelt hij met Evermod de eretitel ‘Wendenapostel’. Hij staat Hendrik de Leeuw als persoonlijk pastor bij in zijn stervensuur.

Intussen onderhoudt hij intensieve contacten met Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Dat was mede te danken aan het feit dat hij de afgelopen jaren geholpen was door mensen uit die streek. (Zou hij wellicht zelf daar vandaan gekomen zijn?) In ieder geval is hij in 1188 actief betrokken bij de inwijding van de abdijkerk van Floreffe met haar zeven altaren. Twee jaar later ontmoeten we hem in Postel waar hij de plaatselijke kerk inzegent, en weer vier jaar later wijdt hij een aantal altaren in het bisdom Luik. Op 15 juni 1204 sterft Isfried op ongeveer tachtigjarige leeftijd.

Verering & Cultuur
Hij wordt bijgezet in het priesterkoor van de door hem gebouwde kathedraal van Ratzeburg. Op 12 april 1728 wordt hij tezamen met Evermod en Ludolf door paus Benedictus XIII († 1730) heilig verklaard.


Bronnen
[Isfried Pichler o.praem. ‘Der heilige Isfried. Ein grosser Prämonstratenser des Landes an der Elbe’ 2004 (brochure);Htz.1900p:12; Lin1999; Dries van den Akker s.j. 2008.05.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen