× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e eeuw  Gregorius I van Agrigento tezamen met Demetrius en Calogerus

Gregorius I van Agrigento, Sicilië, Italië; bisschop & martelaar tezamen met zijn aartsdiaken Demetrius en de abt Calogerus; † 5e eeuw.
Feest 18 juni.
Er is een traditie die meent dat het hier gaat om een bisschop uit Noord-Afrika die met zijn aartsdiaken Demetrius op de vlucht was voor de Vandalen die de Ariaanse ketterij aanhingen.

Zij bereikten Sicilië, waar zij het evangelie verkondigden aan mensen die er nog nooit van gehoord hadden, maar stierven door hun toedoen de marteldood. Onder welke omstandigheden dat gebeurde, wordt niet verteld.
Tegelijk met hen wordt de kluizenaar Sint Calogerus herdacht († 486; 18 juni).

Er bestaat echter ook een andere theorie. Er is sprake van een bisschop Gregorius van Agrigento in het levensverhaal van Sint Agripina († 262; feest 23 juni). De schrijver van dit verhaal leefde in de 8e of 9e eeuw.
Hij vertelt hoe Agrippina’s relieken enkele eeuwen na haar dood werden overgebracht naar Agrigento, Sicilië. Op dat moment was Gregorius daar bisschop († 603; feest 23 november). De schrijver van Agrippina’s levensverhaal meende dat deze Gregorius leefde in de tijd van Agrippina en tezamen met haar de marteldood had ondergaan. Het bestaan van een eerste bisschop Gregorius van Agrigento zou dus op een onjuiste weergave van de feiten berusten. In dat geval heeft er dus nooit een Gregorius I van Agrigento bestaan. Hij is immers dezelfde als Gregorius I
Ondanks al deze onduidelijkheid wordt zijn nagedachtenis in Agrigento in ere gehouden.


Bronnen
[ASS; Gué.1880/07p.130; Mül.1860; Dries van den Akker s.j./2019.07.08]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen