× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 843  Gohard van Nantes

Info afb.

Gohard (ook Cochard, Godard, Gonhard, Guichard, Guihard, Gunhard, Gundhard of Wighard) van Nantes, Bretagne, Frankrijk; bisschop & martelaar; † 843.

Feest 25& 26 juni.

Op 24 juni, feest van Johannes de Doper, van het jaar 843 vielen de Noormannen de stad Nantes binnen. Plunderend en moordend baanden ze zich een weg naar de kathedraal. Daar droeg bisschop Gohard juist de plechtige, heilige mis op in het bijzijn van een grote menigte gelovigen. Volgens een oude kronikeur waren ze op het moment dat de bisschop zijn gelovigen opriep: ‘Verheft uw hart...’ Niet een van de aanwezigen werd gespaard. Hoe groot het aantal slachtoffers was, vermelden de kronieken niet.

Gohard was afkomstig uit het grensgebied van Bretagne en de Maine. Op jonge leeftijd was hij als kanunnik verbonden geweest aan de collegiale Sint-Pieterskerk te Angers. Toen in Nantes bisschop Trutgarius stierf, werd hij gekozen als diens opvolger. Dat was naar het schijnt rond het jaar 836.

Lobineau weet te vertellen dat de inval het werk was van een gefrustreerde edelman, Lambertus. Hij had gehoopt gouverneur te worden van het district Nantes, maar de plaatselijke vorst vertrouwde hem niet en ging op zijn herhaalde verzoeken niet in. Daarop zou Lambertus hulp hebben gezocht bij de Bretonners in de hoop zich met geweld toegang te verschaffen tot de zo begeerde positie. Maar de Bretonners werden verslagen. Toen wendde hij zich tot de Noormannen. Dezen hadden meer ‘succes’.

Verering & Cultuur

Het kapittel van de Sint-Pieterskerk te Angers liet vragen om zijn lichaam. Hun verzoek werd ingewilligd en ze begroeven hun voormalige kapittelgenoot in hun kerk. Toen paus Urbanus II († 1099; feest 29 juli) in 1095 voor een bisschoppenvergadering in Clermont verbleef, stuurde het kapittel gezanten naar hem toe met de vraag of hij Gohard officieel heilig wilde verklaren. Na de nodige onderzoekingen te hebben laten verrichten, ging de paus daar inderdaad toe over. Hij besliste dat zijn feest gevierd zou worden op 25 juni, één dag na zijn marteldood; 24 juni was immers het hoogfeest van Johannes de Doper. Lobineau zegt dat in zijn tijd het feest werd gevierd op 26 juni.


Bronnen
[Lin.1999; Lo2.1837p:253-259; Süt.1941; Dries van den Akker s.j. / 2011.05.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen