× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1122  Burchard van Mallersdorf

Burchard van Mallersdorf osb, Beieren, Duitsland; eerste abt; † 1122.

Feest 25  & 27 juni & 14 oktober.

Hij is de eerste abt van de benedictijner abdij te Mallersdorf. Deze was gesticht door Heinrich van Kirchberg en zijn zoon Ernst. Zij bepaalden dat hun vesting Mallersdorf aan de Kleine Laaber omgevormd moest worden tot een klooster. Zij maakten een rondgang bij verschillende kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders – onder wie bisschop Otto van Bamberg († 1139; feest 30 juni) – met de vraag wie hun de meest geschikte kandidaat leek om als eerste abt hun vestiging levensvatbaar te maken. Hun keuze viel op Burchard. Op dat moment was hij monnik in de abdij op de Michaëlsberg in Bamberg; deze was een kleine honderd jaar eerder gesticht door keizer Hendrik II († 1024; feest 13 juli). De abdij was meegegaan met de hervormingsbeweging van Gorze.

Blijkbaar had Burchard als monnik duidelijk ingestemd met die hervormingen. De prelaten konden er dus van uit gaan dat hij op zijn beurt de nieuwe vestiging in die geest gestalte zou geven. Hij heeft zijn opdrachtgevers niet teleurgesteld.

Met vijf medebroeders begon hij zijn nieuwe levenswerk. Hij ijverde zowel voor hun geestelijk als lichamelijk welzijn. Daarnaast zorgde hij voor de uitbreiding van het klooster: hij bouwde een onderkomen voor de monniken en een kloosterkerk die in 1109 door bisschop Hartwich van Regensburg werd ingezegend. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat hij de armen en hulpbehoevenden niet vergat. De laatste bijzonderheid die van hem staat opgetekend, luidt dat hij de gave van de profetie bezat.

Verering & Cultuur
Hoewel nooit officieel zalig of heilig verklaard, wordt hij consequent als ‘zalige’ betiteld. Wijbisschop Albert Ernst graaf von Wartenberg (1687-1715) verhief zijn gebeente – tezamen met dat van zijn twee opvolgers - tot de eer der altaren; Hij plaatste ze in een zijkapel zodat ze door gasten van buiten konden worden vereerd.


Bronnen
[Lin.1999; Rit.1989p:87-88; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2008.12.26]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen