× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 688  Kilian van Würzburg met Colman en Totnan

Info afb.

Kilian (ook Chilianus) van Würzburg, Duitsland; bisschop & martelaar met de priester Colman (ook Coloman of Kolonat) en de diaken Totnan (ook Donatus, Dunet, Dunot of Unet); † 688.

Feest 8 juli.

Kilian moet geboren zijn rond 640 in de Ierse plaats Mullagh in County Cavan. In gezelschap van twee medemonniken, Colman (of Coloman) en Totnan, trok hij naar Europa en plantte een groot kruis op een berg midden in een land waar de mensen nog nooit van het evangelie hadden gehoord. Die berg heet tot op de dag van vandaag Kreuzberg. Vervolgens togen de drie naar Rome en kregen van de Paus de zegen om het evangelie te verkondigen in Thüringen, Frankenland en Beieren. Hij wijdde Kilian tot bisschop zonder vaste woonplaats; Coloman werd priester en Totnan diaken. Bij terugkomst vestigden zij zich te Würzburg.

Hun werk bleek vruchtbaar; de mensen namen in grote getale de nieuwe leer van Christus aan. Ook de machthebber, graaf Gosbert. Maar die was gehuwd met Geilana, de vrouw van zijn overleden broer. Kilian maakte hem duidelijk dat het huwelijk naar de maatstaven van de bijbel ongeoorloofd was en probeerde hem zover te krijgen de onwettige band te verbreken. Geilana was daardoor zeer gebeten op Kilian. Toen haar man een keer op dienstreis was, maakte zij van zijn afwezigheid gebruik om de drie monniken door huurmoordenaars te laten ombrengen.

Verering & Cultuur

Het nieuwe geloof was niet meer te stuiten. In 708 bouwde Gosbert's zoon Helon binnen de wallen van zijn kasteel een kerk. Vijftig jaar na de moord op de drie monniken werden hun stoffelijke resten teruggevonden; op de plek van hun dood verrees een kerk, de voorloper van de huidige St-Kiliansdom te Würzburg. Het was bisschop Burkhard († 752?; feest 14 oktober) die op 8 juli 754 hun gebeente verhief tot de eer der altaren. Sindsdien is dit de dag waarop de gedachtenis van de drie martelaren wordt gevierd. De drie worden in deze stad en het land eromheen nog altijd vereerd als beschermheiligen; ze heten daar 'de apostelen van de Oost-Franken'.

Kilian is patroon van Frankenland; en van de steden Heilbronn en Würzburg. De steden Heilbronn, Paderborn en Wertheim hebben nog altijd een St-Kilianskerk. Daarnaast is hij beschermheilige van kuipers, lakenwevers en wijnbouwers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen jicht, oogziekten en reumatiek.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (staf, mijter, taberd) met palmtak en zwaard (martelwerktuig).

Volgens het Dictionnaire des Saints Bretons wordt Totnan in Bretagne vereerd onder de namen Donatus, Dunet, Dunot en Unet. Het plaatsje Laurenan (Côtes-du-Nord) heeft een St-Unet-kerkje dat voor 1813 te boek stond als St-Dunet. In vroeger tijden hadden ook de plaatsjes Paule (Côtes-du-Nord) en Pleyber-Christ (Finistère) een kapelletje dat aan hem was toegewijd. Het plaatsje Pluzunet is zelfs naar hem genoemd, maar zijn patronaat is er overgenomen door Sint Idunet.


Het is echter de vraag of het hier de gezel van Kilian betreft, dan wel een andere kluizenaar uit het Keltische gebied die dezelfde naam droeg.


Bronnen
[ 000» Magdalena(bk:Mü 000» 008; 014; 101; 101a; 102» Kilien; 118p:142; 121; 122; 126; 170; 284p:119» Dunet; 339p:183; 500; Dries van den Akker s.j./2001.09.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen