× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 916  Clemens van Ohrid

Info afb.

Clemens (ook Kliment) van Ohrid (ook Slovenski), Macedonië; één van de 7 apostelen van Bulgarije en Macedonië; † 916.

Feest 17  (met de andere vier Apostelen van Bulgarije en Macedonië) & † 27 juli (oosterse kerken) & 9 augustus & 25 november.

Met Naum († 910; feest 23 december), Gorazd, Angelarius en Sabas behoort hij tot de eerste medehelpers van de Slavenapostelen Cyrillus en Methodius (resp. † 869 en 885; feest 14 februari). Zij waren priesters en vergezelden de beide Slavenapostelen op hun zendingsreizen door Moravië, zo ongeveer het gebied van het huidige Tsjechië. Zij verkondigden het evangelie in de landstaal en vertaalden de heilige geschriften in het Slavisch. Een doorn in het oog van de Latijnse geestelijken in de naburige Duitstalige bisdommen. Bij de dood van Methodius eisten zij dan ook de leiding over de Slavische buurgebieden op. De vijf gezellen trokken zich terug op de Balkan, en verwierven zich al doende met hun leermeesters de eretitel van Apostelen van Bulgarije en Macedonië. Daar volgden de christenen de Byzantijnse ritus. Ze stichtten te Ohrid, aan het meer van Ohrid, een klooster dat ze toewijden aan Sint Panteleimon. († 305; feest 27 juli). Dit zal uitgroeien tot een bloeiend centrum van Christelijke cultuur.

Clemens wordt de eerste aartsbisschop van Velitza (Veles in Centraal-Macedonië) en bevordert de verkondiging van het evangelie en de verbreiding van de heilige geschriften in de Slavische taal. Heimwee naar zijn geliefde klooster aan het meer van Ohrid zorgt ervoor dat hij zich daar tegen het einde van zijn leven terugtrekt.

Verering & Cultuur
Na zijn dood wordt hij begraven in de kloosterkerk. Bij zijn leven al had hij voor zichzelf een graf laten bouwen. Tijdens de Turkse (Osmaanse) overheersing werden zijn relieken overgebracht naar de hoofdkerk van Ohrid die sindsdien de Sint-Klimentkerk heet. Er zijn ook relieken van hem terecht gekomen in de kerk van zijn heilige naamgenoot pas Clemens te Rome. Ze werden er bijgezet dichtbij zijn grote leermeester Cyrillus.

Onlangs hebben opgravingen in het Panteleimonklooster zijn oorspronkelijke graf weer teruggevonden.


Bronnen
[Adr.z.j.»07.27; Rge.2002; Vmc.1985; Désirée Krikhaar in: ‘Ongekende Schoonheid. Ikonen uit Macedonië’ Utrecht, Waanders/Catherijneconvent, 2011; Dries van den Akker s.j./2011.06.01]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen