× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 390  Liborius van Le Mans

Info afb.

Liborius van Le Mans, Frankrijk; bisschop; † 397 (of 390?[102]).

Feest 27 januari & 9 juni & 23 juli & 25 ('Klein-Libori') oktober.

Hij werd in 348 bisschop van de Franse stad Le Mans en bekleedde dat ambt twee-en-veertig jaar tot aan zijn dood. Hij was een voorbeeld van christelijke deugd en naastenliefde. Tot zijn vrienden behoorde de beroemde bisschop Martinus van Tours (Sint-Maarten: † 397; feest 11 november). Deze kwam hem na zijn dood op 9 juni of 23 juli 390 (of toch 397?) begraven.

Beide jaartallen zijn mogelijk, gezien de leeftijd van Sint Martinus. Als Liborius' sterfjaar inderdaad 397 is, dan is Sint Maarten in hetzelfde jaar overleden als hij. We weten dat Martinus hoogbejaard was, over de tachtig. Dat pleit ertegen dat hij dan op die leeftijd nog zo'n flinke reis zou hebben gemaakt. Anderzijds is het bekend dat Martinus stierf tijdens een visitatiereis in Candes. Hij kan dus op zijn tocht in Le Mans langsgegaan zijn. Hij zou dan zelf enkele maanden later gestorven zijn

Verering & Cultuur

Liborius wordt soms afgebeeld met een pauw. Niet alleen, omdat deze vogel het symbool is van koninklijke waardigheid, opstanding uit de dood en eeuwig leven; maar ook, omdat het verband houdt met een legende.

Legende

Volgens de legende werd Liborius' begrafenisstoet begeleid door een pauw. Het dier legde de hele weg mee af. Aangekomen bij het graf stierf de vogel van uitputting.

In 836 werden relieken van hem door toedoen van de heilige Aldric van Le Mans overgebracht naar de Noord-Duitse stad Paderborn.

Het feest van 'Klein-Libori' op 25 oktober ontstond in 1627. Nadat zijn relieken in 1622 tijdens de 30-jarige oorlog uit de kerk van Paderborn waren geroofd, werden ze na teruggevonden te zijn, op die dag weer plechtig bijgezet. Sindsdien is hij patroon van het bisdom en de stad Paderborn.

Legende

Er was een tijd dat in Paderborn Liborius in vergetelheid raakte en zijn processie achterwege bleef. Het kon niet uitblijven dat er slechte tijden aanbraken. Daarop namen de mensen alsnog hun toevlucht tot de hemel. De hemel antwoordde met een teken: de dragers uit Frankrijk kwamen de kerk uit en droegen Liborius' reliekschrijn de hele stad door. Zo werd de stadsheilige weer in ere hersteld.

[Deze legende staat afgebeeld op een fontein in Paderborn]

Liborius is patroon van niersteenlijders; zijn voorspraak wordt dan ook ingeroepen tegen nierstenen.

Onder degenen die hun genezing aan de voorspraak van Sint Liborius toeschreven was pauselijk nuntius Fabio Chigi, de latere paus Alexander VII († 1667); hij speelde in beslissende rol bij de totstandkoming van de Vrede van Münster in 1648.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, staf, mijter) met een boek in de hand; met boek, waarop steentjes liggen; met een pauw in zijn nabijheid.


Bronnen
[Adr.19--» 07.09; Bei.1983; EnE.1951; Gby.1991p:538; Kib.1990; Lin.1999; Mck.1990; Mü l.1860; Nor.1940p:107; Pra.1988; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991; S& Sll.1993; Tor.1987; Wha.1986; Dries van den Akker s.j./2003.11.29]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen