× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 538  Miliau van Tréguier

Info afb.

Miliau (ook Meiliaw, Meliau, Méliau, Meliaw, Meliovus, Mesliau, Miliavus, Milio, Milliau of Uuin-melio) van Tréguier (ook van Ploumiliau), Bretagne, Frankrijk; graaf & martelaar; † 538.

Feest 24 juli & 26 oktober & 5 november.

Hij was een zoon van graaf Budic en huwde met Aurelia, een prinses van den bloed. Acht jaar lang bestuurde hij zijn grondgebied in Armorica (= het huidige Bretagne) als een waar vredevorst (530-538). Nu eens wordt zijn graafschap genoemd Domnonée (= het noordelijke gedeelte van het huidige Bretagne), dan weer Cornouaille (= het noordwesten). Zijn broer Rivod was echter zo belust op macht dat hij hem op een onbewaakt moment het hoofd afhakte. Op dat moment was zijn zoon Mélar († 538; feest 2 oktober) de rechtmatige troonopvolger, maar omdat deze pas zeven jaar oud was, greep Rivod de macht.

Legende

Een plaatselijke legende verbindt Miliau's geschiedenis met allerlei feiten uit andere periodes van de Bretonse geschiedenis. Volgens dit verhaal had koning Budic drie zoons: Theodoric, Méliau en Rivod. Bij Budics dood greep zijn broer Maxentius de macht en verjoeg zijn drie neven, die op dat moment nog alle minderjarig waren. Maar zodra Theodoric op de leeftijd was gekomen dat hij de wapens mocht dragen, begon hij een oorlog tegen zijn oom en won.

Een andere traditie weet te vertellen dat met deze gebeurtenissen de marteldood van Sint Guigner verbonden is. Deze Ierse prins was met driehonderd (volgens sommigen zelfs zevenhonderd) gezellen overgestoken van Ierland naar Bretagne om er het leven van een kluizenaar te leiden. Maar Theodoric verkeerde in de veronderstelling dat zij namens de Ierse koning Maxentius te hulp kwamen. Vandaar dat hij ze alle driehonderd om het leven liet brengen. Guigner wordt sindsdien vereerd als martelaar.

Geschiedkundigen menen echter dat Guigner in 455 gestorven moet zijn (feest 14 december), honderd jaar eerder dus dan de verwikkelingen rond Sint Miliau.

Ten gevolge van deze wandaad verloor Theodoric het leven. Daar zijn enige zoon, Jonocus, priester was geworden, verviel zijn koningschap aan zijn broer Méliau.

Plotseling verplaatst zich het toneel naar de 8e eeuw, want nu wordt verteld dat Miliau alle andere vorsten van de Bretonse koninkrijkjes rond zich verzamelde en een onafhankelijkheidsoorlog begonnen tegen Karel de Grote. Deze stuurde Andulfus op hen af, een geducht veldheer, die hen dan ook aan zich onderwierp. Daarop erkenden zij Karel als hun wettige heerser; 786. Sindsdien bestuurde Sint Méliau zijn gebied als een voorbeeldig vorst en wist vrede en welvaart te bewerkstelligen voor zijn onderdanen. Dat maakte hem populair tot teleurstelling van zijn broer Rivod, die zelf graag aan de macht wilde komen. Hij vroeg een persoonlijke audiëntie aan en ontwijdde de plaats die door geheiligd was door het feit dat de gewone mensen er om hun recht kwamen, door zijn broer er met het zwaard om het leven te brengen. Toen er wonderen begonnen te gebeuren op Miliau's graf, begon men hem te vereren als een heilige.

[Gby.1991p:274]

Verering & Cultuur

Hij is patroonheilige van het eiland Miliau dichtbij Trebeurden, van Guimiliau, Ploumiliau, Plumeliau en van Plonevez-Porzay.

Sint Miliau's voorspraak wordt ingeroepen bij reuma-aandooeningen en natuurlijk tegen hoofdpijn en alle andere kwalen aan het hoofd.

Hij wordt afgebeeld als een zogeheten cefalofoor: met het hoofd in de handen.

(Is hij dezelfde als Mellianus, martelaar?)


Bronnen
[Aut.1986; Cha.1995p:181; Gby.1991p:237.274; Lo2.1837p:247; Pzc.2002p:155; Dries van den Akker s.j./2003.11.05]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen