× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 361  Donatus van Arezzo

Info afb.

Donatus van Arezzo, ItaliŽ; bisschop & martelaar; Ü 361.

Feest 7 augustus.

Wat wij van hem weten, hebben wij vooral te danken aan paus Gregorius de Grote (Ü 604; feest 3 september). Deze vertelt over Donatus dat hij verschillende wonderen verrichtte. Zo wist hij door zijn gebed een glazen altaarkelk die door toedoen van de heidenen in stukken was gevallen, weer heel te maken.

Ook vermeldt de legende het verhaal van een belastinginner die bij zijn vertrek voor een lange reis, zijn vrouw een grote som geld in bewaring had gegeven. Nadat de vrouw het geld zorgvuldig had verstopt, kwam zij te overlijden. Bij zijn terugkeer kon haar man het geld nergens meer vinden. Maar op het gebed van de bisschop gaf de vrouw vanuit haar graf de verborgen plek te kennen.

Tijdens de vervolgingen van keizer Julianus de Afvallige (361-363) werd hij door Quadratianus, een afgodspriester, aangehouden en gedwongen aan de afgoden te offeren. Op zijn weigering werd hij met het zwaard onthoofd.

Verering & Cultuur

Hij is patroon van de stad Arezzo, en van Viacenza. Daarnaast van de bakkers en de jongeren. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen onweer, hagel en bliksem, tegen brand en wateroverlast.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (staf, mijter, tabberd). Op de achtergrond wordt een boom door de bliksem getroffen. Vaak met zwaard of bijl (zijn martelwerktuigen), of met bliksemschichten.


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen