× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 440  Sixtus III Paus

Info afb.

Sixtus (ook Xystus) III, Paus; Rome, Italië; † 440.
Feest 14 februari (Syrische kerk) & 28 maart (voorheen) & †19 augustus.

Hij was van Romeinse afkomst. Als priester was hij vóór zijn pauskeuze al een bekend man. In de tijd van paus Zosimus († 418; feest 26 december) was hij nog aanhanger geweest van het Pelagianisme. Daar hadden de Pelagianen in Noord-Afrika goede sier mee gemaakt. Maar na een briefwisseling met Sint Augustinus († 430; feest 28 augustus), de invloedrijke bisschop van het Noord-Afrikaanse havenstadje Hippo, had Sixtus zijn dwaling ingezien en was hij daarop teruggekomen in een openbaar schrijven, waarin hij de onjuistheid van die leer klip en klaar aantoonde. Prompt stuurde Augustinus hem felicitatiebrieven.

Na de dood van paus Celestinus I († 432; feest 6 april) werd hij tot diens opvolger gekozen op 31 juli 432. Hij was een vriendelijk en vredelievend man. Hij steunde met succes de pogingen van de Romeinse keizer Theodosius II (408-450) die vrede trachtte te bewerkstelligen tussen de elkaar bestrijdende patriarchaten van Alexandrië en Antiochië. Hij probeerde Nestorianus, wiens leer juist een jaar voordat Sixtus tot paus was gekozen, door het Concilie van Efese (431; feest 9 september) was veroordeeld, over te halen zijn dwalingen te herzien. Juist door de milde wijze waarop hij dat deed werd hij zelf beschuldigd van Nestoriaanse sympathieën.

Zijn zachtmoedigheid wordt geïllustreerd door een voorval met een zekere Bassus, een hooggeplaatste Romeinse inwoner. Deze bracht ernstige beschuldigingen tegen hem in welke helaas niet nader worden genoemd. De zaak kwam zelfs voor de keizer, Valentinian III († 455). Deze stelde na een diepgaand onderzoek Sixtus' onschuld vast. De rechter veroordeelde Bassus tot in beslagneming van al zijn goederen en verbanning uit de stad. Bovendien werd hij door de bisschoppenvergadering in de kerkelijke ban gedaan. Maar Sixtus had medelijden met zijn aanklager; hij ging hem persoonlijk opzoeken, vergaf hem, en stelde hem uit eigen middelen alles ter beschikking wat hij nodig mocht hebben. Toen Bassus ziek werd, diende Sixtus hem de laatste sacramenten toe. En na diens dood wenste hij zelf zorg te dragen voor zijn begrafenis.

In Rome liet Sixtus de kerk van Santa Maria Maggiore verbouwen, toegewijd aan Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw (432; feest 5 augustus) ter herinnering aan het feit dat zij het jaar daarvóór op het Concilie van Efese was uitgeroepen tot Moeder Gods. De kerk werd voorzien van schitterende mozaïektaferelen die er nog altijd te bewonderen zijn. Daarnaast restaureerde hij de doopkapel (baptisterium) van de Sint-Jan van Lateranen, en bouwde hij in Rome de kerken toegewijd aan Santa Sabina en San Lorenzo (Laurentius) Buiten de Muren.  Hij verzamelde alle namen van de bisschoppen en martelaren die in Rome aan hem voorafgegaan waren en liet ze zichtbaar aanbrengen op de begraafplaats van Calixtus.

Hij werd begraven in de catacomben van Sint Cyriaca, en opgevolgd door Leo I († 461; feest 11 april).


Bronnen
[Bdt.1924; Bei.1983; Ha1.1838p:494; Hlw.1925; Küh.1965; Mty.2002; Mül.1860; Rge.2002; Sta.1983; Wim.2002; Dries van den Akker s.j./2022.03.23]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen