× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e eeuw, 446?  Auctor van Braunschweig

Auctor (ook Auktor) van Braunschweig (ook van Trier), Duitsland; bisschop; † 5e eeuw?

Feest 20 augustus (bisdom Trier).

Hij moet de opvolger geweest zijn van Sint Leontius. De gegevens over zijn leven zijn onduidelijk. Op zijn beurt werd hij opgevolgd door Sint Severus, althans zo vinden we in de Acta bij Severus. Als we ervan uitgaan dat Severus in 446 bisschop werd, dan moet Auctor vóór dat jaar geplaatst worden.

Verering & Cultuur
Zijn naam duikt voor het eerst op in geschriften uit 1113. In dat jaar laat gravin Gertrudis, een weduwe, zijn relieken overbrengen naar Braunschweig. De heilige zou haar zelf geopenbaard hebben dat hij in vroeger tijd bisschop van Trier was geweest en dat zijn stoffelijk overschot was bijgezet in een van de voornaamste kerken van de stad. Vandaar gingen ze dus naar Braunschweig. De overbrenging van Sint Auctor rook sterk naar diefstal en het verhaal erover wordt nog in de 13e eeuw met zichtbaar genoegen door de Braunschweigers opgehaald.

Hij wordt in Braunschweig dan ook in ere gehouden als een van de stadspatroons.


Bronnen
[AAS»08.20; AAS»Oct:vii/1kol:33nr.12; Bei.1983/1p:94.119; bk:Braunschweig; S&S.1994p:227; Süt.1941p:61.212; Dries van den Akker s.j./2008.04.07]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen