× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 852  Leovigildus van Cordova met Christoforus

Leovigildus van Cordova, Spanje; martelaar met Christoforus; † 852.

Feest 20 augustus

Onze kennis van Leovigildus en Christoforus hebben we te danken aan Eulogius van Cordova.

Eulogius van Cordova, Spanje; martelaar; † 859; feest 11 maart.
Eulogius was priester in Cordova ten tijde van de overheersing der Muselmannen. De Emir, Abd-Al-Rahman II, stond wel vrijheid van godsdienst toe, maar geen bekeringswerk. Toch braken er in het jaar 850 te Cordova vervolgingen uit. De bisschop viel af en pleitte tegen zijn gelovigen. Velen werden gevangen gezet en met de dood bedreigd, onder wie ook Eulogius. Hij schreef daarop in de gevangenis een boekje, geheten 'Aansporing tot het martelaarschap': de boodschap was dat je in ieder geval niet van je geloof moest afvallen; dat je je medegelovigen en God niet moest verraden en je eigen eeuwig geluk niet prijsgeven. Het - relatief korte - lijden van deze tijd zou niet opwegen tegen de eeuwige beloning, zo ontleende hij aan Paulus. In feite was dit boekje bestemd voor twee vrouwen: Flora en Maria; die werden onthoofd op 24 november 851. Deze twee martelaressen hadden vlak voor hun dood beloofd dat zij bij aankomst in de hemel zouden bidden voor de vrijlating van de medechristenen. Inderdaad werden de anderen binnen een week na hun dood in vrijheid gesteld. Toch ondergingen nog een aantal gelovigen in de jaren daarna de marteldood: tot hen behoren Gumismundus en Servus-Dei; Aurelius en Felix, elk met zijn vrouw; Christoforus en Levigild; Rogelus en Servio-Deo, allen gedood in 852 nog onder Abd-Al-Rahman.
In 853 werd deze opgevolgd door zijn zoon Mohammed. Hij zette de lijn van zijn vader door. In 853 reeds stierven de marteldood de monnik Fandila, Anastasius, Felix en drie vrouwen die hun leven als maagd aan God hadden toegewijd: Digna, Columba en Pomposa.
In de jaren daarna gingen de terechtstellingen der christenen onverminderd voort. Zo vonden in 857 Rodrigo en Salomon de dood. Rodrigo was priester en Salomon een leek. Ze leerden elkaar kennen in de gevangenis, toen ze in afwachting waren van hun vonnis. Het was Eulogius die al deze mensen bijstond tijdens hun martelingen in hun laatste momenten. Hij heeft dan ook hun namen opgetekend en hun verhaal opgeschreven in een boekje, getiteld 'Gedenkboek der Heiligen'.
Nu was er een meisje, Leocritia geheten, dat van jongs af aan als christin was opgevoed door een familielid. Ze was ook gedoopt. Maar haar ouders dreigden haar aan te zullen geven als ze haar geloof niet opgaf. Tenslotte zocht ze haar toevlucht bij Eulogius en zijn zuster Anulona. Zij verborgen haar in hun huis. Toen dit aan het licht kwam, werden ze alle drie gearresteerd en gevangen gezet. De Emir heeft nog geprobeerd Eulogius tot andere gedachten te brengen, maar het lukte hem niet. Integendeel, Eulogius zei zelfs tegen hem: 'Als u er ook maar enig idee van had welk een beloning er ligt te wachten voor hen die hun geloof trouw blijven, zou u op ditzelfde moment al uw waardigheden en bezittingen ervoor inruilen.' Daarop begon hij hem vrijuit zijn geloof uit te leggen. Deze vrijmoedigheid kostte hem het leven. Hij werd naar de executieplaats gebracht. Toen een van de eunuchen hem een klap in het gezicht gaf als straf dat hij zo brutaal was geweest tegen de Emir, keerde hij hem ook de andere wang toe. Even later werd het doodvonnis aan hem voltrokken. Leocritia onderging hetzelfde lot enkele dagen later, 15 maart. Haar lichaam werd geworpen in de Guadalquivir. Christenen kwamen het er weghalen om het een waardige begrafenis te geven. Eulogius en Leocritia liggen naast elkaar begraven in de kerk te Cordova.


Bronnen
[122;127»Euloge;149/1p:397.398; Dries van den Akker s.j./2001.08.20]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen