× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1679  John Kemble

Info afb.

John Kemble, Hereford, Engeland; priester & martelaar; † 1679. Feest † 22 augustus & 25 oktober (met Veertig Martelaren van Engeland & Wales)

Hij was afkomstig uit het plaatsje St Weonards even ten zuiden van Hereford, waar hij in 1599 uit katholieke ouders was geboren. Omdat de Anglicanen alle katholieke leven hadden verboden, ging hij naar Douai (Noord-Frankrijk) om voor priester te studeren. In 1625 ontving hij de priesterwijding. Hij keerde terug naar zijn geboortestreek om daar clandestien de katholieken van dienst te zijn. Het huis van zijn broer, Pembridge Castle, diende als uitvalsbasis. Liefst vier-en-vijftig jaar wist hij uit handen van de fanatieke vervolgers te blijven. Maar op zijn tachtigste kregen ze hem toch te pakken. Hij werd verdacht van deelname aan de ‘Popish Plot’, een door papenhater Titus Oates († 1705) bedachte samenzwering waarin werd beweerd dat priesters een aanslag op koning Charles II († 1685) beraamden. Ze was met name bedoeld om de jacht op katholieken en vooral priesters te intensiveren.  Vastgebonden achter een paard werd hij overgebracht naar Londen om voor Oates te verschijnen. Of hij maar de namen van zijn kornuiten en meer bijzonderheden over de samenzwering wilde prijsgeven. Natuurlijk viel er niets prijs te geven, want er bestond helemaal geen samenzwering. Niettemin werd hij veroordeeld tot de dood aan de galg, verdrinking en vierendeling, de gebruikelijke straf in die tijd.

Op 22 augustus 1679 kwam de veldwachter hem halen voor zijn terechtstelling. Hij vroeg een uur uitstel om zijn laatste gebeden te kunnen doen, een laatste pijp te kunne roken en een laatste glaasje te kunnen drinken. Met als gevolg dat beide mannen samen een pijp rookten en een fles wijn soldaat maakten.

In Herefordshire wordt er nog steeds gesproken van een ‘Kemble-pijp’, de laatste pijp die samen gerookt wordt alvorens de zitting op te heffen.

Ook de beul had veel respect voor de priester. Met zorg controleerde hij of de gehangene echt dood was voordat hij de rest van de veroordeling ten uitvoer bracht.

Verering & Cultuur
In Pembridge Castle wordt zijn kamer nog steeds in ere gehouden. Het altaar dat hij gebruikte en zijn missaal bevinden zich in de katholieke kerk van Monmouth. In de St-Franciscus-Xaveriuskerk te Hereford wordt een reliek van zijn hand bewaard, welke door een vrome vrouw meteen na de vierendeling zou zijn bemachtigd.

Tezamen met 39 andere martelaren uit Engeland en Wales werd hij in 1970 door paus Paulus VI († 1978; feest 8 juni) heilig verklaard.

$BR1[Frm.2011; Rge.2002; Dries van den Akker s.j./2019/11.03]$BR2$


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen