× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca -1800  Melchisedek van Salem

Info afb.

Melchisedek van Salem (= Jeruzalem), Kanaän; koning & priester; † ca 1800 vóór Chr.

Feest 25 maart & 22 mei (oosterse kerk) & 26 augustus

We horen van hem in het bijbelboek Genesis. Nadat Abraham (die op dat moment nog Abram heet) de overwinning heeft behaald op een verbond van oosterse koningen, bood koning Melchisedek van Salem hem brood en wijn aan. Daar hij priester was van God, de Allerhoogste, zegende hij Abraham met de woorden: “Gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, die de hemel en aarde gemaakt heeft, en gezegend zij God de Allerhoogste die uw vijand aan u heeft overgeleverd.” En Abram gaf hem van alles een tiende deel.
[Genesis 14,18-20]

Een raadselachtige figuur. Maar in de loop van de bijbelse geschiedenis sprak hij blijkbaar tot de verbeelding. Zijn koningschap en priesterschap krijgen een symboolfunctie.
Zo duikt zijn naam op in psalm 110. Dat is een intronisatiepsalm voor een nieuwe koning in Jeruzalem. Over die koning wordt gezongen: ‘JHWH heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen: Zoals Melchisedek bent u priester voor altijd.’
[Psalm 110,04]

Ook in het Nieuwe Testament horen we weer over hem, en wel in de Brief aan de Hebreeën. Jezus wordt daar voorgesteld als de definitieve hogepriester in de hemel: ‘Hij is voor eeuwig hogepriester geworden op de wijze van Melchisedek. Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, kwam Abraham tegemoet, toen hij de koningen had verslagen, en zegende hem; en Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchisedek betekent vooreerst ‘koning van gerechtigheid’; vervolgens is hij koning van Salem, dat is ‘vredevorst’. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom; zijn leven heeft begin noch einde. Hij lijkt op de Zoon van God; hij blijft voor altijd priester…’
[Hebreeën 06,20 07,03]

Verering & Cultuur
Hij  geldt als voorafbeelding van Christus. Op grond van het feit dat hij - net als Christus later koning en priester is. Bovendien worden zijn afkomst en levenseinde niet vermeld: hij heeft net als Christus - geen begin en geen eind. Zijn offer van brood en wijn wijst vooruit naar de eucharistie. Daarom ziet men op afbeeldingen wel, hoe hij aan Abraham de communie uitreikt.


Bronnen
[Lin.1999; Mty.2001; Tim.1974; Dries van den Akker s.j./2008.06.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen