× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† vanaf ca 180  Bisschoppen van Rennes

Alle heilige Bisschoppen van Rennes; vanaf ca 180.

Feest 2 september.

Een plaatselijke traditie te Rennes weet te vertellen dat de eerste bisschop Maximinus heette. Hij zou het evangelie naar Rennes en omgeving hebben gebracht en rond het jaar 180 als martelaar gestorven zijn. De realiteit van dit alles wordt echter zeer betwijfeld door moderne geschiedkundigen. Hoe dan ook, we vinden bedoelde overlevering bij Garaby. Hij vermeldt haar als volgt:

'Volgens pater Albert Le Grand (Bretonse domicaan en kerkhistoricus uit de 16e-17e eeuw) bezocht Sint Maximinus de stad Rennes, gaf er geloofsonderricht en wijdde er aan de ware God een kapelletje toe. Hij moest er een afgodsbeeld voor weghalen. Vervolgens bestuurde hij de aldus gestichte kerk. Omdat hij weer verder wilde, trad hij af ten gunste van Synchronius. Diens opvolger Rambert omringde zich met een groot aantal leerlingen. Servius verving Rambert, en hij werd op zijn beurt opgevolgd door Justus, die dus de 5e bisschop van Rennes was. Deze heilige prelaat bekroonde zijn stichtelijk leven met een glorieus martelaarschap tijdens de vervolgingen onder Marcus/Antonius en Commodius in 180.

Twee martelaren, Honoratus en Placidus, en vervolgens Sint Lunaire [zie 1 juli] volgden Sint Justus op en leefden even deugdzaam als hij.

In zijn ‘Opstel over de stad Reims’ uit 1838 zegt abt Mané dat van alle vroege bisschoppen van de stad Rennes alleen Sint Modéran i echt bekend is. Hij wordt geplaatst in het jaar 358 of in 388, of nog later. Albert Le Grand beweert dat hij in zijn kerk Conan-Mériadec I tot koning van Bretagne kroonde, en voegt eraan toe dat de heilige een jaar na deze plechtigheid is gestorven.’

Zijn plaats werd ingenomen door Sint Riotisme. Albert Le Grand zegt dat hij in het eerste jaar van zijn bisschopsambt namens de geestelijkheid zitting had in de Staten van Rennes. Hij zou aanwezig zijn geweest bij de uitvaart van koning Conan in de stad Occismor (= het latere St-Pol-de-Léon). Hij kroonde koning Grallon in zijn kathedrale kerk tot koning en stierf in 392.

Vervolgens kwam Sint Electran I, die in 403 stierf. Sint Johannes Albius was aanwezig bij de uitvaart van koning Grallon in de abdij van Landevennec. Hij kroonde diens opvolger, Sint Salomo, in de kathedraal van Rennes, en stierf tenslotte in 450, nadat hij de koninklijke diadeem intussen op het hoofd van drie andere koningen had geplaatst, namelijk Audren, in 412; Budic, in 438; en Hoël de Grote, in 448. Maar deze auteur vergist zich in de duur van Sint Jans bisschopsambt. Immers, “rond het jaar 439 ondertekende Sint Fébédiol i als verantwoordelijke het concilie van Fréjus. Dat is dan ook alles wat men van hem weet”, aldus abt Mané in zijn eerder vermeld werk.

Sint Amandus [zie 14 nov.], Sint Mélaine [zie 6 nov.], Sint Didie [zie 18 sep], Sint Modéran of Moran II: zie hun aparte levensbericht.

Sint Electran II. Hij werd in 866 gewijd door aartsbisschop Erard van Tours. Hij kroonde Sint Salomo III in Rennes. Hij moest het meemaken hoe Bretagne werd geteisterd door interne oorlogen en door de invallen van de Noormannen. In die extreme situatie probeerde hij een eind te maken aan de burgeroorlog. Hij riep de inwoners van Armorica op de rijen te sluiten tegen de wrede indringers. Hij had het geluk te mogen meemaken hoe zijn stad gespaard bleef voor hun plunderingen. Hij bracht dank aan de hemel en bood hulp en troost aan al degenen die te lijden hadden onder de bendes woestelingen. Deze goede herder stierf in 908. Tevoren in 894, had hij nog Alain I tot hertog gekroond.

Marbod [zie 11 sep], en de zalige Mahyeuc [zie 20 sep]. Zie hun aparte levensberichten.’


Bronnen
[135/1p:LVII; 280p: 206; 284»Electran&Just]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen