× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 388  Moderan I(bisschoppen van Rennes)

Modéran (ook Mederan) I van Rennes, Bretagne, Frankrijk; bisschop; † 388(?)

Feest 2 september (met alle heilige bisschoppen van Rennes).

In een inleidend hoofdstuk behandelt Lobineau Bretonse heiligen van wie weinig tot niets bekend is. Tot hen behoort bisschop Modéran I van Rennes. Hij schrijft: ’Volgens P. du Paz was hij de eerste bisschop van Rennes, uit de tijd van Sint Julien van Le Mans († vóór 350; feest 27 januari) en van Sint Martialis van Limoges († ca 250; feest 30 juni), dus zo vervolgt deze schrijver uit de tijd van de apostelen.’

Uit de jaartallen blijkt dat beide zogenaamde tijdgenoten al niet in dezelfde tijd leefden, en al helemaal niet in de tijd van de apostelen, van wie de laatst levende, Johannes, rond het jaar 100 gestorven moet zijn.

‘Pater Albert Le Grand noemt nog tien bisschoppen die vóór Moderan uitgaan; hij noemt hem overigens ‘De Eerste’ om hem te onderscheiden van zijn latere naamgenoot. Deze schrijver die nergens voor terugdeinst, laat zijn bisschopsperiode beginnen rond het jaar 358 en geeft zijn dood in 385, nadat hij hem een jaar tevoren Conan Mériadec in Rennes tot koning van Bretagne Armorica heeft laten kronen. Dezelfde Conan Mériadec aan wie de Romeinse bevelhebber Sulpitius Gallus de hoofdstad had teruggegeven.’ Tot zover Lobineau die geen twijfel laat bestaan over de historische kwaliteit van Albert le Grand.

Garaby steunt ook op Albert Le Grand en heeft dus ongeveer dezelfde (legendarische) gegevens ‘In zijn ‘Opstel over de stad Reims’ uit 1838 zegt abt Mané dat van alle vroege bisschoppen van de stad Rennes alleen Sint Modéran i echt bekend is. Hij wordt geplaatst in het jaar 358 of in 388, of nog later. Albert Le Grand beweert dat hij in zijn kerk Conan-Mériadec I tot koning van Bretagne kroonde, en voegt eraan toe dat de heilige een jaar na deze plechtigheid is gestorven. Zijn plaats werd ingenomen door Sint Riotisme.’

[Lo1.1837p:LXII;Gby.1991p:207]

Het is duidelijk. Naar de maatstaven van de moderne historische wetenschap zijn al deze gegevens nergens op gebaseerd, en moeten dus als legendarisch worden bestempeld.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2007.08.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen