× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 392  Riotisme (bisschoppen van Rennes)

Riotisme van Rennes, Bretagne, Frankrijk; bisschop; † 392(?)

Feest 2 september (met alle heilige bisschoppen van Rennes)

Hij zou de opvolger zijn van Modéran, die volgens Albert Le Grand gestorven was in 388. Vandaar dat diezelfde Albert zegt dat Riotisme leefde aan het eind van de 4e eeuw. In het eerste jaar van zijn bisschopsambt zou hij namens de geestelijkheid zitting hebben gehad in de Staten van Rennes. Hij zou aanwezig zijn geweest bij de uitvaart van koning Conan in de stad Occismor (= het latere St-Pol-de-Léon). Hij kroonde koning Grallon in zijn kathedrale kerk tot koning en stierf in 392. De historische betrouwbaarheid van al deze berichten werd al in de 19e eeuw in twijfel getrokken.

In wezen is over hem niets anders bekend dan zijn naam. Áls er al een bisschop Riotisme van Rennes heeft bestaan, en áls hij inderdaad Modéran is opgevolgd, dan zouden we hem moeten plaatsen in de 8e eeuw. Dat is redelijk recent. Het is dus nauwelijks te geloven dat we geen andere bronnen hebben waarin zijn naam wordt genoemd, temeer daar het hier een heilige betreft.


Bronnen
[DSB.1979;Gby.1991p:207;Lo1.1837p:LXVII; Dries van den Akker s.j./2007.08.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen