× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
†  eind 7e eeuw  Didier (bisschoppen van Rennes) met Renfroy

Didier (ook Desiderius of Dizier) van Rennes, Bretagne, Frankrijk; bisschop & martelaar met zijn aartsdiaken Renfroy (ook Rainfroid, Rainfroy, Regenfroid, Reginfried, Rťginfroid of Regnifrid); Ü eind 7e eeuw.

Feest 2 (met alle heilige bisschoppen van Rennes) & 17 & 18 september.

Didier was afkomstig uit Rennes, kreeg er zijn vorming en ontving er de priester- en later de bisschopswijding. Hij zou aanwezig zijn geweest op het concilie van Rouen van 693. Omdat hij zijn bisdom goed op orde had, besloot hij op pelgrimstocht te gaan naar de apostelgraven te Rome. Een schare hogere en lagere geestelijken vergezelde hem. Op de terugweg heerste er zoín grote hitte dat de meesten aan de ontberingen bezweken. Hij stond ze allen bij in hun laatste momenten, begroef ze eerbiedig en nam de nodige rouw in acht. Alleen hijzelf, zijn aartsdiaken Renfroy en ene Willibert brachten het er levend af.

Ergens in het Rijndal ter hoogte van Straatsburg leefde een bisschop die ketterijen verkondigde. Didier probeerde hem met zachte dwang van zijn dwaalleer af te helpen, maar de man bleef eigenwijs en zelfingenomen. De heer van dat gebied nodigde de ruziŽnde partijen bij zich uit en drukte hun op het hart vrede te sluiten en het ware evangelie te verkondigen. Didier stelde voor het te laten aankomen op een godsoordeel. Elk van beiden zou zijn staf in het vuur gooien. Wiens staf er het minst gehavend uitkwam, zou het ware evangelie verkondigen. Natuurlijk kwam Didiers staf als overwinnaar uit de strijd: er zat geen schroeiplek op, terwijl die van zijn tegenstreven tot as was vergaan. (Mooi symbolisch beeld!). De heer bedankte Didier en gaf hem rijke geschenkenmee: heilig vaatwerk van zilver en goud om de Mis waardig te kunnen opdragen.

Op weg naar Rennes kwamen de pelgrims door de Vogezen langs een heuvel waar een St-Martinuskapelletje op stond. Daar besloot Didier de mis te lezen. Er verzamelde zich een grote menigte gelovigen die ernaar verlangden zijn woord te horen. Blijkbaar hadden zich struikrovers onder het publiek bevonden, die het op de kostbare zilveren en gouden voorwerpen hadden voorzien. Want nauwelijks was het gezelschap weer onderweg, of het werd overvallen en beroofd. Renfroy was op slag dood. Didier kon met inspanning van zijn laatste krachten Willibert op het hart drukken hulp te halen. Hoewel deze zelf ook gewond was, bereikte hij de bewoonde wereld en keerde met een grote groep ongeruste gelovigen terug. Intussen was ook Didier aan zijn verwondingen bezweken. Zij werden bijgezet in het Martinuskapelletje.


Bronnen
[Bdt.1925;Gby.1991p:207.Gby:217;Lo2.1837p::178; Dries van de Akker s.j./2007.08.27]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen