× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 825  Ida van Herzfeld

Info afb.

Ida (ook Iduberga, Ita of Itha) van Herzfeld (ook van Münster), Duitsland; weduwe; † 825 (volgens sommigen 813).

Feest 4 september & 26 november (overbrenging relieken).

Zij moet rond 775 geboren zijn. Haar vader heette Theodorik (of Diederik) en stond aan het hoofd van de Frankische troepen; haar moeder, Theodorada, was een tante van Karel de Grote († 814; feest 28 januari). Ida had nog drie broers: abt Adelhard van Corbie († 826; feest 2 januari), Wala van Corbie († 836; feest 31 augustus) en Bernaere, en twee zussen Theodrada en Gondrada († 826; feest 2 januari). Haar opvoeding kreeg zij aan het hof van Karel de Grote.

Zij had een gelukkig huwelijk met hertog Egbert van Saksen. Dat is des te opmerkelijker, omdat er voortdurend twist en onmin heerste tussen de Franken en de Saksen. Desondanks bleek haar man een trouwe dienaar van keizer Karel. Zij volgde hem naar zijn thuis in het ruige Westfalen. Hoewel Sint Ludger († 809; feest 26 maart) daar in de afgelopen tijd het evangelie had verkondigd, was zijn prediking nog nauwelijks aangeslagen; in ieder geval hingen in Ida's tijd vele Saksers en Westfalers nog de oude Germaanse godsdienst aan. Iemand schijnt aan haar gezegd te hebben: "Door Gods wil kom je als jong meisje in een missiegebied terecht; terwijl je niet kunt beschikken over een bisschopsstaf noch enige wijding ontvangen hebt; wat je hebt is een hart om te bidden en twee handen om te geven."

Het jonge stel ging wonen in Hofstadt bij Soest. Twee van hun kinderen worden als zalige vereerd: abdis Hedwig van Herford († na 887; feest 4 september) en Warin van Corvey († 856; feest 20 september). Of er nog andere kinderen waren, is niet duidelijk.

Het echtpaar leidde een voorbeeldig christelijk leven. In Herzfeld aan de rivier de Lippe, tegenover de woonplaats van haar man, stichtte Ida een kerk en wijdde haar toe aan de Moeder Gods. Die zou het centrum worden van christelijke eredienst, cultuur en naastenliefde. Zo wisten de beide echtelieden vele Westfalers en Saksers voor de nieuwe godsdienst van het christendom te winnen.

Toen stierf op nog jonge leeftijd Ida’s man; hij werd begraven in hun kerk te Herzfeld. Zij bouwde een kluizenaarscel voor zichzelf tegen de kerk en leidde vanaf dat moment een leven van boete, gebed en naastenliefde volgens de regel van Sint Benedictus. Zo verwierf zij zich de bijnaam 'Moeder der armen'. Ze stierf te Münster.

Verering & Cultuur

Haar relieken bevinden zich in Herzfeld. In 980 werden ze tot de eer der altaren verheven wat gelijk stond met een heiligverklaring. Zij wordt vereerd als patrones van de zwangere vrouwen. Elk jaar wordt op 4 september aan jonge en aanstaande moeders de Idazegen gegeven. Idagordel.
Zij wordt afgebeeld met een hinde aan haar voeten (die zou ze gered hebben, toen zij achterna werd gezeten door een jager).


Bronnen
[Bri.1953; HiH.1987p:92; Kib.1990; Mel.1978p:567; Mül.1860; Rge.1942; Rge.1989; Rgf.1991»Ide; Rld.1963; Süt.1941; Tor.1987; Wha.1986;Wmm.1966; Dries van den Akker s.j./2007.08.30]4&0

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen