× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 7e eeuw  Magnoald van Arbon met Theodorus

Magnoald (ook Maginald, Maginold, Magnoaldus, Magnus, Mang of Meinold) van Arbon, Zwitserland; diaken & kluizenaar met Theodorus; Ü 7e eeuw.

Feest 6 september.

Van hen is sprake in het leven van Sint Gallus:

Columbanus had besloten zijn zwerftocht voort te zetten en de Alpen over te trekken. Maar Gallus, die hem al die jaren trouw had vergezeld, gaf nu te kennen dat hij zich daarvoor op het moment te ziek voor voelde. Zijn meester beschouwde dit als een teken van zwakte en verbood zijn reeds bejaarde leerling de Mis op te dragen, zolang hij, Columbanus in zijn leven zou zijn. Gallus gehoorzaamde, bleef achter en vestigde zich in een eenzame kluizenaarswoning aan het meer van Konstanz.

'Toen Columbanus met zijn broeders weer verder getrokken was, verliet ook Gallus de plek waar hij tot dan toe met de anderen verbleven had. Met een kano en een visnet stak hij het meer over naar de plaats Arbon, waar de priester Willimar woonde. Bij hem klopte hij aan om onderdak. Deze nam hem gastvrij bij zich in huis en droeg de beide geestelijken Magnoald (of Maginold) en Theodorus op om extra zorg aan hem te besteden.'

Intussen had Columbanus zijn zwerftocht beŽindigd, met het stichten van het beroemde klooster Bobbio, aan de andere kant van Alpen. Op een novemberzondag van het jaar 615 maakte Gallus aan zijn gelovigen in de kerk bekend dat God hem vannacht had laten zien hoe zijn oude leermeester gestorven was. Vandaar dat hij besloten had voor het eerst weer de Mis op te dragen en wel voor de zielenrust van Columbanus. Tegelijk stuurde hij zijn diaken Magnoaldus naar Bobbio om navraag te doen naar het overlijden van de grote abt. Deze kwam na een paar maanden terug met de staf die altijd aan Columbanus had toebehoord: hij had hem aan zijn leerling Gallus nagelaten.

[109]

Later meende men dat Magnoald dezelfde was als de heilige Magnus (ook Mang) die het klooster van FŁssen had gesticht; zo geloofde men ook dat Theodorus (eigenlijk Theodo) aan de basis stond van het klooster te Kempten. Zeker is dat beide kloosters een reliekschrijn bewaarden met een stukje van de abtstaf van Columbanus die de grote heilige aan zijn leerling Gallus had nagelaten. Evenwel: de stichting van beide kloosters valt een eeuw later...


Bronnen
[340]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen