× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1123  Marbod van Rennes

Marbod (ook Marbode, Marbodus of Marboeuf) van Rennes, Bretagne, Frankrijk; bisschop; † 1123.

Feest 2 (met alle heilige bisschoppen van Rennes) & 11 september.

Hij moet in 1035 geboren zijn, waarschijnlijk in de Franse stad Angers. Op 32-jarige leeftijd wordt hij door bisschop Bruno van Angers aangesteld tot aartsdiaken en meester van de kerkschool. Dat doet hij zo goed dat hij in 1095 door de geestelijkheid van Rennes gevraagd wordt hun overleden bisschop op te volgen. Het jaar daarop wordt hij door paus Urbanus II († 1099) te Tours gewijd die daar juist een bisschoppenvergadering voorzit.

Hij staat te boek als een wijs man die door zijn collega’s vaak om raad werd gevraagd en die op vergaderingen verstandige dingen inbracht. Hij komt in de problemen, als te Angers een nieuwe bisschop moet worden gekozen. Tegen de zin van de plaatselijke geestelijkheid kiest de bevolking voor de veel te jonge Rainald de Martigné. Marbod gaat op weg naar Angers om diens keueze te bevestigen, omdat ze op de juiste wijze heeft plaats gevonden. Maar voordat hij Angers bereikt, wordt hij gevangen genomen door kanunnik Etienne van het kapittel: die was er mordicus op tegen dat De Martigné bisschop zou worden. Marbod wordt enige dagen in hechtenis gehouden en tenslotte weer vrijgelaten. Onmiddellijk begeeft hij zich naar Tours, om aartsbisschop Radulfus ervan te overtuigen dat hij de door het volk gekozene tot bisschop moest wijden, hoezeer de geestelijken er ook op tegen waren. De stem van het volk is immers de stem van God! Vervolgens reist hij door naar Rome om de zaak aan de paus voor te leggen. Uiteindelijk wordt Rainald inderdaad tot bisschop gewijd.

Hij toont zich jegens zijn weldoener geen dankbaar man. Hij maakt van Marbods afwezigheid gebruik om hem alle priviléges en functies te ontnemen die hij in bisdom Angers bezit. Marbod zelf had ze aan een neef willen overdoen, maar Rainald heeft eigen mensen op het oog, en hij is tenslotte de bisschop. In 1108 komt het tot een verzoening tussen de beide prelaten, waarschijnlijk door de vredelievende en bescheiden houding van Marbod.

In diezelfde tijd duikt Marbods naam ook op in verband met een ander conflict. In zijn bisdom leidt een kluizenaar, Engelger († 11098; feest 13 januari), een groep monniken die in de bossen van Fougères huisden. Marbod schrijft hem een brief. Hem was namelijk ter ore gekomen dat Engelger de mis deed en het evangelie verkondigde zonder dat hij, de bisschop, daarvan wist. Zulke dingen waren alleen mogelijk met een officiële zending van de bisschop. Maar na een eerste ontmoeting is Marbod overtuigd van de heiligheid van deze abt en geeft hem maar al te graag toestemming door te gaan met zijn heilige levenswijze.
Tegen het eind van zijn leven wordt Marbod blind. Hij trekt zich terug in abdij St-Aubin te Angers. Daar sterft hij op 11 september 1123. De monniken geven een In Memoriam uit waarin zij hoog opgeven over zijn kwaliteiten en verdiensten.


Bronnen
[Gby.1991p:208.211. 527; Dries van den Akker s.j./2007.08.28]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen