× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1596  Franciscus Toledo

Info afb.

Franciscus Toledo (ook Toletanus) sj, Rome, Italië; jezuďet en kardinaal; † 1596.
Sterfdag 14 september.

Hij was afkomstig uit Cordova waar hij op 4 oktober 1532 werd geboren uit joods-christelijke ouders. Hij studeerde filosofie in Valencia en theologie in Salamanca. Op zijn 23e behaalde hij er de doctorstitel en werd er universitair docent filosofie. Niet lang daarna ontving hij de priesterwijding.

Hij trad in bij de jezuďeten op 3 juni 1558, 25 jaar oud. Een jaar later verhuisde hij naar Rome, waar hij eerst dienstdeed als novicemeester, en vervolgens aan het Romeins college werd benoemd tot docent in de filosofie en de theologie, welke functies hij respectievelijk drie en zes jaar uitoefende. In diezelfde tijd werd hij benoemd tot predikant aan het pauselijke hof; dat zou hij vierentwintig jaar blijven doen. Paus Gregorius XIII († 1585) zei van hem: ‘Wij durven beweren dat Toledo waarschijnlijk de meest geleerde man ter wereld is. Maar we voegen eraan toe dat hij zich meer dan door zijn geleerdheid onderscheidt in integriteit en deugdzaamheid.’
Franciscus was dan ook een bijzonder vroom man. Elke zaterdag ging hij te voet van het Vaticaan naar de Sta Maria Maggiore om daar de Mis te lezen aan het Maria-altaar. En elk jaar bereidde hij zich voor op het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis (toen nog geen dogma, maar een omstreden theologische kwestie) door de acht voorafgaande dagen in vasten door te brengen.
In dienst van de paus volbracht hij een aantal diplomatieke zendingen. Zo werd hij in 1572 naar Sigismund II van Polen († 1572) gezonden. De aard van het bezoek is niet duidelijk. Wellicht moest Toledo de vorst ertoe bewegen het oprukkende Protestantisme in zijn land een halt toe te roepen?

In 1580 werd hij naar Duitsland en België gezonden. In België wist hij gedaan te krijgen dat de dissidente Leuvense professor Baius werd afgezet. Toledo had daartoe de hulp ingeroepen van koning Hendrik IV († 1610) van Frankrijk, met wie hij hartelijk bevriend raakte.
Op 17 september 1593 werd hij door paus Clemens VIII († 1605) tot kardinaal verheven, de eerste jezuďet aan wie deze eer te beurt viel. Maar amper een jaar later probeerde hij – overigens tevergeefs - van de paus gedaan te krijgen om deze waardigheid ongedaan te maken. Van hem wordt gezegd dat hij in dienst van het pauselijk hof van grote waarde was voor het welzijn van de jezuďetenorde; tegelijk had hij geregeld een zeer moeizame verhouding met de toenmalige algemeen overste (‘generaal’), pater Claudius Aquaviva († 1615).
Hij stierf 14 september 1596.
Hij heeft een verscheidene filosofische en theologische publicaties op zijn naam staan, waaronder een aantal van zijn preken.

Verering & Cultuur
Na zijn overlijden gebood koning Hendrik IV van Frankrijk dat in alle grote steden van Frankrijk een requiemmis moest worden opgedragen tot zijn nagedachtenis.
Van een mogelijke zalig- of heiligverklaring is bij mijn weten nooit sprake geweest.


Bronnen
[Chy.1910; Koc.1934; Dries van den Akker s.j./2022.06.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen