× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1624  Honoré Bochard de Champigny

Info afb.

Honoré (gedoopt Charles) Bochard de Champigny ofm.cap., Chaumont-en-Bassigny, Frankrijk; stichter; † 1624.
Feest 26 september.

Hij werd op 7 januari 1567 geboren in de wijk Le Marais te Parijs. Hij kreeg zijn opleiding op het jezuïetencollege. Op 15 september 1587 trad in bij de kapucijner orde en introduceerde deze in Parijs. Hij ontving de kloosternaam Honoratus. Met hart en ziel was hij een belangeloos navolgeling van Sint Franciscus en trachtte diens deugden zo veel mogelijk in praktijk te brengen. Onderweg vroeg hij consequent om onderdak bij de armste mensen. Zijn belangeloosheid bleek o.a., toen hij Louise de Marillac († 1660; feest 15 maart) aanried niet in te treden bij de Capucinessen, maar een eigen nieuwe religieuze congregatie voor vrouwen te stichten die veel meer specifiek toegesneden zou zijn op het helpen van armen, weduwen, en wezen.
Door zijn beminnelijke prediking keerden vele Calvinisten en Hugenoten in Frankrijk, Duitsland en Vlaanderen terug tot de Moederkerk. Zijn medebroeders kozen hem tot overste, ondanks of wellicht juist vanwege zijn bescheidenheid. Hij stierf te Chaumont op 26 september 1624.

Verering & Cultuur
In 1636 begon men aan zijn zaligverklaringsproces, maar tot op heden is dat niet verder gekomen dan dat paus Pius IX hem officieel opnam in de rijen der  Eerbiedwaardigen.


Bronnen
[Lin.1999; Mrc.1932; Dries van den Akker s.j./2022.09.26]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen